© University of Oulu

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

The license could not be verified: License Certificate has expired!

Tärkeä vaihe tiedonhakuprosessissa on tutkimusalueen käsitteistöön ja terminologiaan tutustuminen. Apuna voidaan käyttää lehtiartikkeleita, hakuteoksia, käsikirjoja, sanakirjoja, asiasanastoja. Hakuteokset ovat tietosanakirjatyyppisiä julkaisuja. Käsikirjat puolestaan sisältävät laajoja artikkeleita, joista saa hyvän peruskäsityksen teoksen käsittelemästä aihealueesta.  Asiasanastoista, tesauruksista ja sanakirjoista löytyy alan terminologiaa ja käsitteitä. Ne voivat sisältää myös termien vieraskieliset vastineet. Hakusanojen valintaan vaikuttaa lisäksi käytettävä tietokanta ja sen käyttöliittymä; mitä tietoja tietokanta sisältää ja mitä hakutekniikoita voi käyttää.

Aiheeseen liittyvää termistöä löytyy erilaisista tiedonlähteistä kuten hakuteoksista, sanakirjoista, alan perusteoksista jne. Usein hakutermejä kannattaa etsiä myös alan tietokannoista ja niiden tesauruksista sekä aihetta käsittelevistä artikkeleista.
 

Synonyymit ja vaihtoehtoiset ilmaisu- ja kirjoitusmuodot

 


Kattavan hakutuloksen saamiseksi on syytä miettiä myös termien synonyymejä, vaihtoehtoisia ilmaisumuotoja ja kirjoitusmuotoja. Esimerkiksi lintuinfluenssa-termille löytyy useita synonyymejä ja ilmaisumuotoja.


Hakutermeissä kannattaa huomioida myös erilaiset kirjoitusmuodot ja lyhenteet.


Esimerkkejä amerikanenglannin ja brittienglannin erilaisista kirjoitusmuodoista ja termistöstä.
 

Asiasanastot

Hakusanojen valinnassa voidaan miettiä myös laajempia ja suppeampia asiayhteyksiä. Usein asiasanastoissa on kuvattu asiasanojen väliset suhteet ja tätä ominaisuutta voi käyttää hyväksi hakutermien suunnittelussa. Asiasanat ovat tietokantakohtaisia ja tiedonhaussa asiasanat on aina tarkistettava käytettävästä tietokannasta.

ProQuestin metallurgical tesauruksessa on esitetty asiasanan lisäksi sanan laajemmat (broader terms), suppeammat (narrower terms) ja rinnakkaistermit (related terms).
Kuvan lähde: ProQuest <http://search.proquest.com> 25.7.2013

 

Asiasanastoissa on usein myös kerrottu, mitä asiasanaa käsitteestä käytetään. Kuten ProQuestin tesauruksesta on nähtävissä termistä machine vision käytetään tietokannassa asiasanaa vision systems, kun taas Ebsco Academic Search Premierissä käytettävä termi on computer vision.

Kuvan lähteet: EBSCO <http://web.ebscohost.com> 25.7.2013, ProQuest <http://search.proquest.com> 25.7.2013

1.1.1.2.2 Lisää asiasanastoista eli tesauruksista
1.1.1.2.1 Aakkoselliset sanalistat eli indeksit

Luokitusjärjestelmät

Hakusanojen kanssa tai niiden sijaan voidaan käyttää myös erilaisia luokitusjärjestelmiä ja koodeja, joita käytetään dokumentin sisällön kuvailemiseen. Luokitusjärjestelmät ovat usein hierarkkisia ja kielestä riippumattomia.

Esimerkiksi Abi/Inform-tietokannassa on käytössä oma luokitusjärjestelmänsä, jossa koodi 9520 tarkoittaa pienyritystä. Koodia voi käyttää hakuterminä.
Kuvan lähde: ProQuest (ABI/Inform) <http://search.proquest.com> 2.7.2013


1.1.1.2.3 Luokitusjärjestelmät