© University of Oulu

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

The license could not be verified: License Certificate has expired!

Tiedonhaun toteuttamiseen on olemassa useita lähestymistapoja ja strategioita, joita voi hyödyntää tiedonhaun eri vaiheissa. Hakustrategian valintaan vaikuttaa tiedontarve ja myös käytettävien tietokantojen työkalut ja ominaisuudet. Hakulauseella haettaessa aiheen käsitteet kuvataan vaihtoehtoisilla termeillä, rinnakkaisilla käsitteillä ja synonyymeilla. Hakusanat katkaisumerkkeineen ja niitä yhdistävät operaattorit muodostavat hakulauseen, jonka esittämistapa vaihtelee tietokannoittain. Helmenkasvatusstrategiassa lähtökohtana on relevantti dokumentti, jonka avulla aiheesta etsitään lisää kirjallisuutta. Artikkelien viittaustietojen avulla voidaan hakea jo löytyneen relevantin artikkelin avulla samaa aihetta käsitteleviä artikkeleita, seurata artikkelien saamaa huomiota ja seurata tutkimustulosten tai tieteellisten teorioiden kehitystä ja vaikuttavuutta.