© University of Oulu

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

The license could not be verified: License Certificate has expired!

Ennen kuin hakuja aletaan käytännössä toteuttaa on edessä hakuongelman muokkaaminen konkreettiseksi hakulauseeksi ja käytettävien tietokantojen käyttöohjeisiin tutustuminen.

Haettava aihe jaetaan osiin ja käsitteet kuvataan vaihtoehtoisilla termeillä, rinnakkaisilla käsitteillä ja synonyymeilla. Hakusanat katkaisumerkkeineen, luokituskoodit ja niitä yhdistävät Boolen operaattorit muodostavat hakulauseen. Ennen hakua on mietittävä mm. seuraavia asioita:

ongelman keskeiset käsitteet
käsitteiden synonyymit ja vieraskieliset vastineet
rinnakkaiset, laajemmat ja suppeammat vastineet
luokituskoodit
erilaiset rajaukset (esim. kieli, vuosi)

Tiedonhaku aiheesta "tsunamien varoitusjärjestelmät" aloitetaan ryhmittelemällä aihe kahteen keskeiseen käsitteeseensä. Tämän jälkeen käsitteille mietitään mm. laajempia, suppeampia ja rinnakkaisia termejä sekä erilaisia kirjoitustapoja. Mitä spesifisemmästä termistä on kyse, sitä pienemmällä fontilla se on kirjoitettu; laajimmat termit on kirjoitettu suuraakkosilla. Fontin koko kuvaa siis tässä hakusanan paikkaa käsitehierarkiassa, ei hakusanojen tärkeyttä tai yleisyyttä.


 
Sanajoukoista valitaan tarkoituksenmukaiset hakusanat ja muodostetaan niistä hakulause. Sanat yhdistetään sopivilla operaattoreilla ja katkaisu- ja korvausmerkeillä tietokannan käytännöt huomioon ottaen. Myös fraasien ilmaisemistapa on muistettava tarkistaa tietokannan ohjeista. Kuvassa hakusanapilvestä valituista sanoista on muodostettu hakulauseke:
(tsunami* OR "seismic sea wave*") AND (tsunameter* OR "warning system*" OR "alarm system*" OR alarmsystem*)

Hakusanojen yhdistäminen Boolen operaattoreilla

Hakusanoista muodostetaan hakulausekkeita. Hakusanojen ja -lausekkeiden yhdistämiseen käytetään yleensä Boolen operaattoreita, läheisyysoperaattoreita ja fraaseja eli sanaliittoja. Samassa hakulauseessa voi käyttää useita operaattoreita.

A or B hakee viitteet, joissa on joko hakutermi A tai B tai kumpikin. OR-operaattori laajentaa hakutulosta. Sitä käytetään esim. sanojen synonyymien sekä laajempien ja suppeampien termien yhdistämiseen.

A and B hakee viitteet, jotka sisältävät sekä hakutermin A että B. AND-operaattori tarkentaa hakutulosta. Sitä käytetään, kun halutaan esim. yhdistää haussa kaksi eri aihepiiriä.

A not B hakee viitteet, jotka sisältävät A:n, mutta jättää pois ne viitteet, jotka sisältävät B:n - pois jäävät myös ne viitteet, joissa on sekä A että B. NOT-operaattorilla voi kieltää jonkun termin esiintymisen haussa. Sen käytössä kannattaa kuitenkin olla erittäin varovainen, sillä samalla voi menettää hyviäkin viitteitä.

Hakulausekkeen suoritusjärjestys

Hakulausekkeen suoritusjärjestys riippuu käytettävästä tietokannasta. Hakija voi kuitenkin itse määrittää suoritusjärjestyksen käyttämällä sulkuja. Sulkumerkit määrittävät suoritusjärjestyksen siten, että sulkeiden sisällä olevat hakusanat yhdistetään ensin. Ilman sulkuja suoritusjärjestys määräytyy käytettävän tietokannan mukaan.

  • (A OR B) AND C antaa tulokseksi viitteet, joissa on oltava C:n lisäksi joko A tai B
  • Sen sijaan A OR B AND C  -haun suoritus riippuu tietokannasta:
    • jos tietokannssa AND suoritetaan ensin (kuten esim. Web of Science tietokannassa), haku löytää viitteet, joissa on oltava pelkästään A tai viitteissä on oltava sekä B että C
    • jos tietokannssa OR suoritetaan ensin (kuten esim. Scopus tietokannassa), haku löytää viitteet, joissa on oltava C:n lisäksi joko A tai B

Tietokannoissa on myös hakulaatikoita, joiden välisten AND- ja OR-operaattorien suoritusjärjestyksen määrittää kukin tietokanta oman käytäntönsä mukaan. Esim. OULA-tietokannan tarkennetussa haussa hakulaatikot yhdistetään siten, että AND-operaattori suoritetaan aina ensin ja esim. IEEE XPlore-tietokannassa hakulaatikoiden suoritusjärjestys on ylhäältä alaspäin.