© University of Oulu

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

The license could not be verified: License Certificate has expired!

Hakulausekkeen esittämiselle on erilaisia tapoja, jotka vaihtelevat tietokannoittain. Usein tietokannoissa on käytettävissä lomakehaku ja komentohaku. Lomakehaussa operaattorit ja hakukentät voi helposti valita alasvetolaatikoista. Komentohaku antaa käyttäjälle monipuolisimmat mahdollisuudet vaikuttaa hakujen suoritukseen, sillä komentohakua käyttäessä ei tarvitse välittää lomakkeiden rajoituksista, kuten hakurivien määrästä, ja valittavana olevia hakukenttiä on usein enemmän.

Kuvan esimerkissä on haettu tietoa tsunamien varoitusjärjestelmistä ProQuestin ASFA-tietokannan lomakehaun avulla. Sekä tsunameihin että varoitusjärjestelmiin liittyen on käytetty mahdollisimman montaa synonyymiä/rinnakkaista käsitettä.
Kuvan lähde: ASFA (ProQuest) <http://search.proquest.com> 30.7.2013.

Kuvan esimerkissä on tehty haku Web of Sciencen komentohaun avulla edellisen esimerkin aiheesta. Kenttävalintana on aiheenmukaiseen hakuun sopiva TS eli Topic, joka kohdistaa haun seuraaviin kenttiin:Title, Abstracts, Author Keywords, Keywords Plus®.
OR -lausekkeet on muistettava laittaa sulkeisiin, jotta haku suoritetaan oikeassa järjestyksessä.
Kuvan lähde: Thomson Reuters - Web of Knowledge (Web of Science) <http://apps.webofknowledge.com> 23.7.2013