© University of Oulu

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

The license could not be verified: License Certificate has expired!

Hakuhistorian avulla edellisten hakujen hallinta, vertailu ja muokkaaminen onnistuvat helposti ja nopeasti. Käytännössä hakuhistoria listaa kaikki saman istunnon aikana tehdyt haut ja näin käyttäjä voi helposti palata aikaisempien hakujen hakutuloksiin tai muokata aikaisempia hakuja.

Usein hakuhistoria mahdollistaa myös aikaisempien hakujen yhdistämisen. Haut on usein järkevää tehdä pienissä osissa, jolloin nähdään aiheen eri osiin liittyvien dokumenttien määrä tietokannassa. Joskus tämä ominaisuus on hakuhistorian sisällä, mutta joskus se voi olla myös omalla nimellään (kuten Combine searches tms.).

Web of Science -tietokannassa hakuhistoria mahdollistaa aikaisempien hakujen yhdistämisen. Haut yhdistetään merkitsemällä halutut hakulausekkeet ja valitsemalla yhdistäväksi operaattoriksi joko AND- tai OR-operaattori.
Kuvan lähde: Thomson Reuters - Web of Knowledge (Web of Science)  <http://apps.webofknowledge.com> 2.7.2013.

Hakuhistorian avulla nähdään kunkin haun hakulauseke kokonaisuudessaan. Yhdistetyistä hauista nähdään vain yhdistettyjen lausekkeiden numerot ja käytetyt operaattorit. Aikaisempien hakujen muokkaaminen onnistuu edit-linkin avulla. Hakuhistoria mahdollistaa myös hakujen tallentamisen.
Kuvan lähde: Thomson Reuters - Web of Knowledge (Web of Science)  <http://apps.webofknowledge.com> 2.7.2013.