© University of Oulu

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

The license could not be verified: License Certificate has expired!

Tässä osiossa tarkastellaan hakutulosten arviointia ja aineiston saatavuutta. Hakutulosten arvioinnissa tarkastellaan sekä tulosjoukkoa kokonaisuudessaan että yksittäisiä viitteitä. Monet tietokannat sisältävät erilaisia toimintoja tulosjoukon lajitteluun ja analysointiin, mikä mahdollistaa isonkin tulosjoukon tarkastelun erilaisista näkökulmista. Huolellinen arviointi auttaa tarvittaessa jatkamaan hakua oikeaan suuntaan. Yksittäisen viitteen arvioinnissa huomio kiinnitetään viitteen relevanssiin, luotettavuuteen, objektiivisuuteen, laatuun, kattavuuteen ja ikään. Merkitystä on myös sillä, miten aineisto - kirja, koko artikkeli, patentti jne. - on mahdollista saada käyttöön. Hakutulosten arviointi on oleellinen osa tieteellistä tiedonhankintaa ja perusta myös mahdolliselle uutuusseurannalle.