© University of Oulu

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

The license could not be verified: License Certificate has expired!

Miten saat kirjan käyttöösi

 

Painetut kirjat

Kirjojen etsiminen kannattaa aloittaa Oulasta. Kun etsitty julkaisu on löytynyt, saatavuusnäyttö kertoo julkaisun perustiedot sekä sijainti- ja saatavuustiedot. Sijainti-linkillä voi tarkistaa kirjan hyllyluokan sijainnin kirjaston kartalla. Lainassa olevaan kirjaan voi tehdä varauksen ja paikalla olevaan aineistopyynnön.

Yhteislainaus on palvelu, jonka kautta Oulun yliopiston kirjaston asiakkaat voivat itse tilata maksutta kirjoja Kuopiossa sijaitsevasta Varastokirjastosta, Oulun seudun ammattikorkeakoulun kirjastosta ja Kajaanin ammattikorkeakoulun kirjastosta. Yhteislainauksen kautta on mahdollista tilata vain saatavana olevia kirjoja. Sen kautta ei voi varata lainassa olevia kirjoja.

Kaukopalvelu tilaa toisista kirjastoista lainoja ja kopioita sellaisista julkaisuista, joita ei ole Oulun yliopiston kirjastossa. Lehtiartikkelit toimitetaan yleensä kopioina. Kaukopalvelun www-sivuilta löytyvät lomakkeet, joiden avulla kaukopalvelupyynnön voi lähettää.

Voit lainata kirjoja myös yleisistä kirjastoista ja ammattikorkeakoulujen kirjastoista.

 


Kirjan voi myös hankkia kustantajilta, välittäjiltä ja kirjakaupoista.
Voit myös pyytää kirjan hankkimista kirjaston www-sivuilta löytyvien hankinta- ja tilauslomakkeiden avulla.
Kuvan lähteet: Amazon.com <http://www.amazon.com>, http://www.springer.com/medicine (20.11.2008)

E-kirjat

Oulun yliopistolla käytettävissä olevat elektroniset kirjat löytyvät tiedonhaun tieteenalaoppaiden, Nellin tai Oulan kautta. Oulasta löytyvien elektronisten kirjojen yhteydessä on linkki, jonka kautta pääsee suoraan e-kirjaan. E-kirjapalvelut löytyvät tieteenalaoppaista tai Nellistä ja niissä voi tehdä hakuja myös kirjojen sisältöön.

 


Ebrary on elektronisia kirjoja sisältävä tietokanta, missä voi hakea myös kirjojen sisältöjä. Kirjan sisällysluettelossa suurennuslasi-merkki kertoo, missä kappaleissa hakusana esiintyy.
Kuvan lähde: http://site.ebrary.com/lib/oulu 26.7.2010

 

Ellibs-webkirjastosta kirjat ladataan verkosta tietyksi ajaksi omalle koneelle. Palvelu vaatii kirjautumisen.
Kuvan lähde: http://library.ellibs.com 29.10.2009

 


Google Book Search (Kirjat) on hyvä apuväline kirjojen etsimiseen. Sen avulla voit etsiä kirjoja (tai niiden tietoja) eri kustantajien ja kirjastojen sivuilta. Tekijänoikeuksista riippuen kirjasta voi saada näkyviin viitteen, sisällysluettelon, näytteitä sisällöstä tai joissakin tapauksissa kokotekstinkin.
Kuvan lähde: http://books.google.fi 11.7.2013

 

Miten saat lehtiartikkelin käyttöösi

 

E-lehdet

Oulun yliopistolla käytettävissä olevat elektroniset lehdet löytyvät Nellin, Oulan tai tiedonhaun tieteenalaoppaiden kautta.

Nellissä lehden nimen vieressä on SFX-linkki  , jonka kautta voi tarkistaa tietokannat tai palvelut, joiden kautta lehti on käytettävissä sekä kokotekstin saatavuuden kussakin tietokannassa. Myös Oulasta pääsee e-lehteen SFX-linkin kautta.


Hyvä paikka aloittaa lehtien tai lehtiartikkelien etsiminen on Nelli-portaali. Sen kautta on käytettävissä yli 20 000 elektronista lehteä. Lehtiä voi selata aakkosittain tai hakea lehden nimellä (=nimekkeellä). Lehden nimen oikealla puolella olevan SFX-linkin kautta voi tarkistaa kokoteksin saatavuuden.
Kuvan lähde: Nelli-portaali 29.10.2009

 


SFX on linkityspalvelu, joka mahdollistaa linkitykset eri järjestelmien välillä. Sitä käytetään aineiston paikallistamiseen, eli mielenkiintoisen artikkeli- tai kirjaviitteen löydyttyä voi SFX:n avulla siirtyä artikkelin kokotekstiin tai tarkistaa omasta kirjastotietokannasta painetun kirjan tai  lehden saatavuus.
Kuvan lähde: http://sfx.nelliportaali.fi 11.7.2013

 

Google Scholarin avulla voi etsiä eri tieteenaloihin liittyvää tieteellistä tietoa. Kun Google Scholar -palvelun kautta löytyy kiinnostava artikkeli, sen saa avattua kokotekstinä, jos Oulun yliopistolla on käyttöoikeus viitteessä mainittuun julkaisuun. Artikkelin viitteen voi tallentaa suoraan RefWorksiin. Kuvan lähde: http://scholar.google.fi/ 29.10.2009


Internetistä löytyy myös yksittäisiä www-julkaisuja ja artikkeleita.

Painetut lehdet

Lehtien etsiminen kannattaa aloittaa Oulasta. Sijainti-linkillä voi tarkistaa painetun lehden sijainnin kirjaston kartalla. Jos lehti on elektroninen, lehden tiedoissa on SFX-linkki, jonka kautta pääsee e-lehteen.
 

Miten saat kokousjulkaisun käyttöösi

 

Painetut julkaisut

Oulun yliopiston kirjastossa olevat painetut kokousjulkaisut ovat aiheenmukaisissa hyllyissä ja löydettävissä Oula-tietokannasta.


Etsittäessä kokousjulkaisuja Oulasta aloitetaan haku viitteessä mainituilla kokous- tai kokousjulkaisutiedoilla. Oulasta ei voi hakea kokousartikkelin otsikolla. Esim. etsitään kokousjulkaisuja Personal Protective Equipment -seminaarista vuodelta 2005. Löydetään yksi julkaisu.
Kuvan lähde: Oula-kokoelmatietokanta 29.10.2009


Painettuja kokousjulkaisuja ja artikkeleita kannattaa etsiä myös yhteislainauksen kautta. Jos kokousjulkaisua tai -artikkelia ei ole saatavissa Oulun yliopiston kirjaston painetuista tai elektronisista kokoelmista eikä Internetistä, niin sen voi tilata kaukopalvelun kautta. Palvelu on maksullista. Kokousartikkelit toimitetaan yleensä kopioina.

E-julkaisut


Elektronisessa muodossa olevia konferenssien kokotekstejä löytyy Oulun yliopistossa IEEE/IEE Electronic Library -tietokannasta (IEEE:n ja IET:n konferenssijulkaisut vuodesta 1988 lähtien) sekä ACM Digital Library -tietokannasta (ACM:n konferenssijulkaisut). Näissä molemmissa tietokannoissa on mahdollista selailla konferenssijulkaisuja tai tehdä hakuja niiden artikkeleista.
Kuvan lähteet: IEEE, ACM 22.7.2011

 Konferenssiartikkeleita kannattaa etsiä myös Google Scholarin ja muiden Internetin hakukoneiden avulla esimerkiksi konferenssiartikkelin nimellä.
Mikäli Oulun yliopistolla on käyttöoikeus löytyneeseen artikkeliin sen saa avattua kokotekstinä.
Kuvan lähde: http://scholar.google.fi/ 22.6.2011

 Internetistä löytyy yksittäisten kokousartikkelien lisäksi luetteloita eri alojen kokouksista.
Tieteellisten seurojen järjestämistä kokouksista saa parhaiten tietoa seurojen kotisivuilta. Sivuilta löytyy usein myös tietoa konferenssijulkaisuista. Julkaisujen kokoteksteihin pääseminen vaatii usein seuran jäsenyyden tai käyttöoikeusmaksun.
Kuvan lähteet: http://www.allconferences.com/, http://www.asme.org/events/conferences, http://hfes.org/web/HFESMeetings/meetings.html, http://www.ieee.org/conferences_events/index.html, http://www.siam.org/proceedings/, http://spie.org/x1848.xml?WT.svl=mddp2 (14.7.2011)


Useat viitetietokannat ja kokotekstitietokannat sisältävät viitteitä kokousjulkaisuihin ja -artikkeleihin. Oulun yliopistossa käytössä olevat tietokannat löytyvät tiedonhaun tieteenalaoppaiden tai Nelli-portaalin kautta.Dokumenttityyppirajauksella haun voi usein rajata pelkästään kokousjulkaisuihin. Tietokannoissa saattaa olla myös kokoustietoja sisältäviä kenttiä ja kenttätunnuksia, joita voi hyödyntää tiedonhaussa.

Miten saat patenttijulkaisun käyttöösi

 


Patentteihin liittyvää tietoa sekä myös patenttihakemuksia ja -julkaisuja kokonaisuudessaan on runsaasti saatavilla ilmaiseksi internetin kautta. Patenttitiedon etsinnän voi aloittaa Tiedonhaun tieteenalaoppaista, johon on koottu keskeisiä ilmaisia patenttitietokantoja, patenttiluokituksia ja muita hyödyllisiä linkkejä mm. eri maiden patenttivirastojen sivuille ja internetin patenttipalveluihin.
Kuvan lähde: Tiedonhaun tieteenalaoppaat < http://libguides.oulu.fi/content.php?pid=331496> 23.8.2013

 

Jos halutaan löytää tietty patenttihakemus tai patentti, niin Euroopan patenttiviraston Espacenet-palvelu on hyvä paikka aloittaa etsiminen. Espacenet sisältää runsaasti patenttihakemusten kokotekstejä vaatimuksineen ja piirustuksineen. Lisäksi löytyy tietoja kyseisen patentin patenttiperheestä ja sitä kautta voi saada myös muita erikielisiä patenttijulkaisuja samasta keksinnöstä. Espacenet sisältää pääasiassa patenttihakemuksia. Tietoa myönnetyistä patenteista tai patentin käsittelytietoja joutuu hakemaan usein useammasta lähteestä. Kuvan lähde: Espacenet <http://ep.espacenet.com> 23.8.2013

 


Suomessa patenttiviranomaisena toimii Patentti- ja rekisterihallitus. Sen www-sivujen kautta on käytettävissä useita patentteihin liittyviä tietokantoja. Esimerkiksi PatInfosta voi etsiä mm. käsittely- ja voimassaolotietoja PRH:lle tehdyistä patentti- ja hyödyllisyysmallihakemuksista.Julkaisujen kokotekstejä tietokanta ei sisällä, mutta viitteessä on linkki Espacenet-FI-tietokantaan, jonka kautta on mahdollista saada myös julkaisujen suomenkielisiä kokotekstejä. Suomessa voimaan saatetut EP-patentit löytyvät PRH:n FI-EP-tietokannasta.
Kuvan lähde: Patentti- ja rekisterihallitus < http://www.prh.fi/fi/patentit/julkaisut/patinfo.html 23.8.2013


Patentti- ja hakemusnumeron esitysmuoto kuten esim. US2001020134 A1 (hakemus) tai US6520920 B2 (patentti) koostuu maakoodista (US), numero-osasta (2001020134) ja usein julkaisutyyppikoodista (A1, B2). Esitysformaatit vaihtelevat kuitenkin tietokantakohtaisesti. Lisäksi viitetietokannoissa saattaa olla vielä patenttitietokannoista poikkeavia esitysmuotoja. Tiedonhaussa formaatti on aina oltava sama kuin haettavassa tietokannassa.

Esimerkissä Espacenetista saadulla suomalaisella patenttihakemusnumerolla FI20060005334 halutaan tarkistaa hakemuksen status PatInfo-tietokannasta, tällöin numero muutetaan Patinfon ymmärtämään muotoon eli 20065334. Tietokannan ohjeista näkee, missä muodossa ja monellako merkillä numero ilmaistaan, tarvittaessa voi lisätä tai vähentää välinollia.
Kuvan lähde: PatInfo <http://patent.prh.fi/patinfo> 26.7.2010