© University of Oulu

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

The license could not be verified: License Certificate has expired!

Uuden tiedon seurannassa kannattaa käyttää tietokantapalvelujen tarjoamia Alert- eli vahtipalveluja.  Alert-tilauksen tekeminen edellyttää useimmiten rekisteröitymistä. Joissain tietokannoissa tunnusten on oltava määrätyssä muodossa, esim. sähköpostiosoite, mutta usein ne voi muotoilla vapaasti. Lisätietoja löytyy tietokannan ohjeista. Alert -palvelu mahdollistaa mm. lehtien, omien hakuprofiilien ja viittausten säännöllisen seurannan, aikaräätälöinnin sekä säilytysmahdollisuuden. Alert-palvelut tilataan sähköpostiin, ja tilaaja voi itse määritellä, kuinka usein tiedot saa sähköpostiinsa.

Lehtikohtaiset alertit (journal alert)

Vahtipalvelu lähettää sähköpostiin viestin, jossa kerrotaan valitun verkkolehden uuden numeron ilmestyneen sekä usein myös listataan lehdessä julkaistut artikkelit ja niihin johtavat linkit.

Aiheenmukaiset eli hakulausekealertit (search alert)

Omasta hakuprofiilista voi myös tehdä hakualertin joissain tietokannoissa. Tällöin tallennettu hakuprofiili toteutetaan tietokannassa säännöllisin aikavälein, esimerkiksi kerran viikossa, ja uudet hakuprofiilia vastaavat viitteet lähetetään käyttäjälle sähköpostilla.

Viittausalertit (citation alert)

Viittausalert ilmoittaa, kun valittuihin artikkeleihin viittaavia uusia artikkeleita on lisätty tietokantaan. Tutkija voi esimerkiksi tilata alertin omiin julkaistuihin artikkeleihinsa ja seurata artikkelinsa saamia viittauksia. 

Esimerkkeja ja ohjeita alert-tilausten tekemiseen

Lisää ohjeita löytyy tietokantojen käyttöohjeista.


  Science Direct: klikkaa yläpalkista "My Alerts". Science Direct -tietokanta vaatii rekisteröitymisen. Kuvan lähde:http://www.sciencedirect.com 17.7.2013.


ProQuest: Hakuhistorian tallennus ja alerts-tilaukset (haku- ja lehtialert). Hakuja voi tallentaa pysyvästi (Save search) ja tehdä niistä Alert-tilauksia. Toiminnot edellyttävät omien ProQuest My Research -tunnusten luomista. Kuvan lähde: http://search.proquest.com/ 17.7.2013


ProQuest: My Reasearch -välilehdellä näkyy, minkälaisia Search Alerts-tilauksia on tallentanut ja niitä voi muokata, suorittaa tai poistaa. Kuvan lähde: http://search.proquest.com/ 17.7.2013