© University of Oulu

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

The license could not be verified: License Certificate has expired!

Kirjoittaminen on oleellinen osa tutkimusprosessia. Toisinaan kirjoittaminen saattaa tuottaa hankaluuksia tai jopa tuntua suorastaan ylivoimaiselta. Kirjoittamiseen on kuitenkin olemassa hyviä työkaluja, ja kirjoittaminen helpottuu, jos kirjoittamista ajattelee prosessinomaisena toimintana.

Kirjoittamisen prosessiin kuuluvat seuraavat vaiheet:  # Valmistautuminen

 1. Kypsyttelyn aika
 2. Oivallus ja välähdys
 3. Ratkaisujen testaus
 4. Viimeistely
 5. Julkistaminen ja valmiin tekstin arviointi. 

Kirjoittamisen vaikeuksiin on olemassa erilaisia ratkaisukeinoja. Lisätietoja kirjoitusprosessista, kirjoitusprosessin vaikeuksista ja niiden ratkaisukeinoista artikkelissa Kirjoittaminen prosessina. Lisätietoa tieteellisestä kirjoittamisesta ja kirjoitusprosessista myös Kirjoittajan ABC-kortti -sivustolla ( http://webcgi.oulu.fi/oykk/abc/ ), Akateemiset opiskelutaidot -kurssin Tieteellisen viestinnän materiaalissa (http://www.oulu.fi/verkostovatti/materia/AOTTieteellinen%20viestint%E4.pdf ) ja Kielijelppi-sivustolla ( http://www.kielijelppi.fi/ ). 

Katso myös:

2 Comments

 1. Ei haittaisi vaikka toisi julki tieteellisen kirjoittamisen perusrakenteen

  - tiivistelmä

  - tausta ja esitettävä hypoteesi

  - riittävien taustatietojen antaminen

  -  koejärjestelyt väitteen toteen näyttämiseksi (tutkimuksen on oltava *toistettavissa olevaa*)

  - johtopäätökset

 2. Tiedotteessa

  - http://www.oulu.fi/suurijakelu/2011/1/vinkkeja_kirjoittamiseen.html

  mainitun pdf-kirjoituksen TIPS FOR WRITING SCIENTIFIC JOURNAL ARTICLES linkin voisi laittaa tänne myös (siitä on vain englanninkielinen versio). Tiedotteessa mainittu "Practical tips..." ei myöskään taida olla täällä linkitettynä (2.3., englanninkielinen puoli).