© University of Oulu

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

The license could not be verified: License Certificate has expired!

Tutkimustoimintaa arvioidaan jatkuvasti sekä omien että ulkopuolisten asiantuntijoiden toimesta. Yksittäinen tutkija tai tutkimusryhmä saattaa arvioida tutkimustulostensa laatua suhteessa tieteenalansa tutkimukseen ja on kiinnostunut esimerkiksi yhteistyökumppaneidensa tutkimuksen tasosta. Arvioinnin kohteena voi olla yksittäinen tutkija, tutkimusryhmä tai tutkimusorganisaatio tai kokonaisen maan tutkimustoiminta. Tieteellinen julkaisutoiminta on merkittävä keskeinen arvioinnin kohde. Yleisimmin käytettyjä julkaisutoiminnan mittareita ovat julkaisuaktiivisuus (julkaisujen määrä), julkaisujen saamien viittausten määrä sekä tutkimuksesta tiedottamisessa käytettyjen julkaisujen laatu. Arviointityön avuksi on olemassa erilaisia työkaluja ja mittareita (ks.Indikaattoritaulukko).

Julkaisufoorumi on julkaisukanavien eli tieteellisten lehtien, sarjojen ja kirjakustantajien kaikki tieteenalat kattava tasoluokitusjärjestelmä. Julkaisukanavien arviointi tapahtuu 23 tieteenalakohtaisessa asiantuntijapaneelissa. Julkaisufoorumi-luokitusta käytetään yliopistojen tieteellisen julkaisutuotannon laadun indikaattorina opetus- ja kulttuuriministeriön käyttämässä yliopistojen valtiorahoitusmallissa.
Ehdotus yliopistojen rahoitusmallin tarkistamiseksi vuodesta 2015 alkaen.

Yksittäistä artikkelia arvioidaan usein artikkelin saamien viittausten perusteella. Monet tietokannat sisältävätkin työkaluja artikkelin saamien viittausten etsimiseen. Tutkimusryhmät pyrkivät julkaisemaan töitään kansainvälisesti arvostetuilla tieteellisillä foorumeilla. Tutkijat tarvitsevat tietoa siitä, mihin lehtiin heidän kannattaa tarjota käsikirjoituksiaan. Lehtien laatua voidaan arvioida subjektiivisin menetelmin ja määrällisillä mittareilla käyttäen esimerkiksi viittausanalyysiin perustuvia vaikuttavuusindikaattoreita. Eri tieteenalojen julkaisukäytännöt ovat erilaisia ja myös arvioinnin työkalut voivat olla tieteenalakohtaisia.

Oulun yliopiston kirjasto tekee viittausanalyysejä päätöksenteon tueksi laitoksille, tiedekunnille ja tutkimusryhmille sekä neuvoo ja kouluttaa yliopiston henkilökuntaa ja opiskelijoita viittausanalyysin tekemisessä. Lue lisää.