© University of Oulu

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

The license could not be verified: License Certificate has expired!

Tieteellisten julkaisujen vaikuttavuuden arviointi perustuu yleensä siihen, kuinka paljon julkaisuja luetaan ja kuinka paljon niihin viitataan muissa julkaisuissa. Vaikuttavuuden arvioinnissa käytettävät työkalut soveltuvat hyvin aloille, joilla lehtiartikkeli on keskeisin julkaisumuoto. Kirjapainoitteisten alojen - kuten yhteiskuntatieteet ja humanistiset tieteet - arviointi sen sijaan ei ole aivan yhtä suoraviivaista.

Tällä hetkellä ei ole olemassa palvelua, joka tarjoaisi kattavasti viittaustietoja kirjoihin. Viittaustietoja sisältävät monialaiset tietokannat, kuten Web of Science, Scopus ja Google Scholar, sisältävät myös kirjaviittauksia, mutta vain niiltä osin kuin viittaukset kirjoihin ovat  kyseiseen tietokantaan kuuluvissa lehdissä. On siis olemassa tarve palvelulle, joka sisältäisi kattavasti viittaustiedot kirjasta kirjaan, lehdestä kirjaan ja kirjasta lehteen. Google Booksin kautta saa jonkinlaisen arvion kirjojen viittaustiedoista, koska se mahdollistaa kirjasta kirjaan --viittausten hakemisen. Thomson Reutersin uusi viittaustietokanta Book Citation Index sisältää kirjojen ja kirja-artikkelien viittaustietoja.

Kirjapainotteisilla aloilla tieteellisen julkaisun vaikuttavuuteen vaikuttaa viittausten lisäksi myös se, kuinka paljon ei-akateemisia lukijoita (viittauksia tuottamattomia) kirjoilla on. Tämän mittaamiseen tarvitaan nk. ei-akateemisia mittareita, kuten linkitysten ja tagien lukumäärä sekä maininnat blogeissa ja muilla www-sivuilla.

Kirjojen arvioinnissa huomiota kannattaa kiinnittää myös kirjoittajan taustatietoihin  ja kustantajaan. Tieteellisen kirjallisuuden kustantajina arvostetaan yleensä enemmän yliopistopainoja kuin kaupallisia kustantajia.

Muita tapoja kirjojen arviointiin ovat kirja-arviot ja kustantajien myyntitiedot. Amazon on ennen kaikkea sähköinen kirjakauppa, jonka kirjojen myyntitilastoja voidaan myös käyttää kirjojen arvioinnissa analogisena mittarina lehtiartikkelien latausmäärille. Lisäksi se sisältää lukijoiden kirjoittamia kirja-arvioita.

Vertaisarvioiduille kirjoille on olemassa GPRC-leima (GPRC = Guaranteed Peer Reviewed Content), jolla arvioidaan kirjan vertaisarviointiprosessia.

Julkaisufoorumi

Julkaisufoorumi on  järjestelmä, jossa tieteellistä julkaisutoimintaa arvioidaan määrän lisäksi myös laadullisesti. Julkaisufoorumijärjestelmän perustana on julkaisukanavien eli tieteellisten lehtien, sarjojen ja kirjakustantajien kaikki tieteenalat kattava tasoluokitus. Tieteellisen kirjan Jufo-luokan määrittää ensisijaisesti Jufon lehti- ja sarjaluettelossa mainittu julkaisusarja. Jos julkaisusarjaa ei ole mainittu, tieteellisten erillis- ja kokoomateosten tasoluokan määrittää kirjakustantajaluettelossa mainittu kirjakustantaja. Luokituksista ovat päättäneet 23 tieteenaloittaisen arviointipaneelin 210 asiantuntijajäsentä.


Työkaluja kirja-arvioiden etsimiseen

Kirja-arviot tarjoavat toisten tutkijoiden mielipiteen arvioitavasta kirjasta. Ne voivat olla lyhyitä yhteenvetoja tai tieteellisiä arvioita ja yleensä ne julkaistaan sen alan tieteellisessä lehdessä, jota arvioitava kirja edustaa.

Web of Science --tietokannassa kirja-arvioita voi hakea tekemällä haun kirjan otsikon keskeisillä sanoilla ja rajaamalla hakutuloksen dokumenttityypillä Book Review.
Kuvan lähde: Web of Science <http://apps.webofknowledge.com/WOS>18.7.2011

JSTOR on elektroninen kokotekstiarkisto, joka sisältää yli tuhat tieteellistä lehteä. Sen kautta voi löytää lehdissä julkaistuja kirja-arvioita, jotka on julkaistu vähintään 3 vuotta sitten. Kirja-arvioita haetaan tekemällä haku tarkennetussa haussa kirjan nimen avainsanoilla ja rajaamalla haku julkaisutyypillä Review.
Kuvan lähde: JSTOR < http://www.jstor.org/action/showBasicSearch > 18.7.2011.

Työkaluja kirjojen saamien viittausten etsimiseen

Google Books

Google Books on vapaasti käytettävissä osoitteessa http://books.google.com. Se mahdollistaa haun kirjan kokotekstistä. Jotkut kirjat on saatavissa kokonaan Google Booksin kautta, mutta useimmiten saatavana on vain osa kirjan sisällöstä tai vain pelkkä viite. Vaikka sitä ei ole tehty viittaushakua varten, sitä voidaan kuitenkin käyttää kirjasta kirjaan --viittaustietojen hakemiseen.

Esimerkissä on haettu viittaustiedot seuraavaan kirjaan: Sapp, J. (2009). The new foundations of evolution: on the tree of life. Oxford University Press. Tarkennetussa haussa kirjan nimi kirjoitetaan exact phrase --laatikkoon ja kirjoittajan sukunimi all the words --laatikkoon.
Kuvan lähde: Google Books <http://books.google.com > 19.7.2011.

Thomson Reutersin Book Citation Index

Thomson Reuters julkaisee uuden Book Citation Index --tietokannan marraskuussa 2011 osana Web of Science --käyttöliittymää. Book Citation Index sisältää yli 30 000 Thomson Reutersin toimituskunnan valitsemaa kirjaa, jotka on julkaistu vuodesta 2005 lähtien. Tietokanta sisältää johtavien kustantajien ja yliopistopainojen tieteellisiä, uutta tutkimustietoa sisältäviä kirjoja. Tietokantaan eivät sisälly oppikirjat, tietosanakirjat, hakuteokset ja vastaavat. Book Citation Index sisältää kirjojen ja kirja-artikkelien täydelliset lähdeluettelot sekä viittaustiedot. Viittaushaulla (cited reference search) voidaan hakea tietokantaan kuuluviin kirjoihin viittaavat artikkelit ja kirjat.