© University of Oulu

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

The license could not be verified: License Certificate has expired!

Maksullinen portaali osoiteessa http://www.isiknowledge.com/
Web of Knowledge on Thomson Reutersin (aikaisemmin the Institute of Scientific Information eli ISI) tuottama portaali, jonka kautta pääsee kaikkiin Thomson Reutersin tuottamiin tietokantoihin ja työkaluihin. Portaalissa näkyvät vain ne palvelut, joihin käyttäjän yliopistolla on käyttöoikeus.
Web of Knowledgen kautta voi tehdä tiedonhakuja useista tietokannoista sekä arviointeja ja analyysejä etsittäessä vaikuttavaa julkaisukanavaa, potentiaalisia yhteistyökumppaneita ja arvioitaessa tutkimuksen tuottavuutta tai kirjaston lehtikokoelmaa.
Web of Knowledge mahdollistaa tiedonhaut samoilla hakulausekkeilla laajassa tietokantajoukossa. Hakulausekkeita ei tarvitse muuttaa tietokannasta toiseen siirryttäessä, koska samat hakusanat löytävät relevantit aineistot, vaikka ne olisi indeksoitu eri termeillä. Uudemmat termit tunnistavat vanhemmat ja yhden tietokannan erikoistermit tunnistavat toisen tietokannan erikoistermit. Tämä antaa myös mahdollisuuden helposti tarkentaa hakua käyttämällä tehokkaimpia hakusanoja.

Web of Knowledgessa käytettävät tietokannat ja palvelut valitaan siirtymällä halutulle välilehdelle. Portaalissa näkyvät vain ne välilehdet ja palvelut, joihin käyttäjän yliopistolla on käyttöoikeus. Kuvassa Oulun yliopistossa käytössä olevat palvelut. Viitetietokannoista on käytettävissä ainoastaan Web of Science.
Kuvan lähde: Web of Knowledge (Thomson Reuters) <http://www.isiknowledge.com/> 25.7.2011

Web of Knowledgen kautta käytettäviä tietokantoja

Web of Science

Web of Science on monialainen viitetietokanta, jossa on monipuoliset hakuominaisuudet. Artikkeliviitteet on linkitetty kokoteksteihin silloin, kun kirjastolla on käyttöoikeus artikkelin julkaisseeseen lehteen. Web of Science koostuu useista osista:

  • Science Citation Index Expanded (SCI-Expanded) indeksoi tekniikan ja luonnontieteen alojen johtavien lehtien kaikki artikkelit ja niihin liittyvät viittaustiedot.
  • Social Sciences Citation Index (SSCI) indeksoi yhteiskuntatieteiden alan johtavien lehtien kaikki artikkelit sekä yksitellen valikoituja artikkeleita johtavista tekniikan ja luonnontieteen alan lehdistä.
  • Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) indeksoi taiteen ja humanististen tieteiden alojen johtavien lehtien kaikki artikkelit sekä yksitellen valikoituja artikkeleita luonnontieteen ja yhteiskuntatieteiden alan lehdistä.
  • Conference Proceedings Citation Index (CPCI) sisältää Science että Social Sciences & Humanities editiot yhdessä. Sisältää konferenssijulkaisuja sekä niiden viittaustietoja vuodesta 1990 lähtien.
  • Index Chemicus (IC) sisältää kemiallisten yhdisteiden rakenteita ja muita tietoja.
  • Current Chemical Reactions (CCR-Expanded) sisältää kemiallisten reaktioiden kuvauksia. Jokaisen reaktion kulku on kuvattu kokonaan ja jokainen reaktion vaihe on esitetty kuvina.
  • Book Citation Index julkaistaan marraskuussa 2011 ja se sisältää yli 30 000 Thomson Reutersin toimituskunnan valitsemaa kirjaa, jotka on julkaistu vuodesta 2005 lähtien.

Web of Sciencen ominaisuuksia

Cited Reference Search

Cited Reference Search mahdollistaa tiedonhaun jo löydettyjen viitteiden viittaustietojen perusteella, jolloin voidaan hakea ajallisesti uudempia ja vanhempia artikkeleita. Related Records -toiminnolla saadaan samantyyppisiä eri ikäisiä artikkeleita myös eri aloilta. Cited Reference Search antaa tutkijalle mahdollisuuden seurata myös omien artikkelien saamia viittauksia sekä seurata mielenkiintoisen aiheen tai menetelmän kehittymistä.

Esimerkki, jossa on haettu seuraavan artikkelin saamia viittauksia.
Russ G.R., McCook L.J. (1999). Potential effects of a cyclone on benthic algal production and yield to grazers on coral reefs across the central Great Barrier Reef. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 235 (2), 237-254.
Valitaan Web of Sciencessa Cited Reference Search -välilehti ja annetaan hakuehdoiksi ensimmäinen tekijä ja julkaisun nimilyhenne.
Kuvan lähde: Web of Knowledge (Thomson Reuters) <http://www.isiknowledge.com/> 25.5.2011

 

Cited Reference Search antaa tulokseksi hakuehtoihin sopivat artikkelit, joista valitaan oikeat. Valittuihin artikkeleihin viittaavat artikkelit sadaan Finish Search -painikkeesta.
Kuvan lähde: Web of Knowledge (Thomson Reuters) <http://www.isiknowledge.com/> 25.7.2011

Cited Reference Search -haun avulla löytyvät tarkasteltavaan artikkeliin viittaavat artikkelit.
Kuvan lähde: Web of Knowledge (Thomson Reuters) <http://www.isiknowledge.com/> 25.7.2011


Citation Mapping

Citation Mapping -työkalun avulla artikkelin viittaussuhteet voi esittää visuaalisessa muodossa. Mapping-toiminnossa on valittavana Forward (esittää tarkasteltavaan artikkeliin viittaavat artikkelit), Backward (esittää artikkelit, joihin tarkasteltava artikkeli viittaa) ja näiden yhdistelmä. Graafista esitystä voi muokata muuttamalla järjestystä tai väritystä tutkijan, artikkelin nimen, lehden nimen, julkaisuvuoden, dokumenttityypin, aihealueen, kielen, maan tai tutkimuslaitoksen mukaan. Citation Mapping -linkki löytyy valitun artikkelin Full Record-sivulta.

Esimerkki artikkelin Citation Mapping -kaaviosta. Kartassa on sekä Forward että Backward valinalla laadittu kartta.
Kuvan lähde: Web of Knowledge (Thomson Reuters) <http://www.isiknowledge.com/> 25.7.2011


Alertit ja RSS-syötteet

Alertit ja RSS-syötteet mahdollistavat uutuusseurannan tallentamalla hakuja tai tekemällä viittausseurannan mielenkiintoisiin artikkeleihin. Current Contents Connectissa voi tehdä lehtien uutuusseurantaa alert-palvelujen ja syötteiden avulla.

Citation Report ja H-indeksi

Citation Reportsin kautta näkee kuinka paljon artikkeleihin on viitattu Web of Science -tietokantaan kuuluvissa lehdissä. Viittaustiedot esitetään myös graafisesti. H-indeksi esitetään oranssilla viivalla hakutuloslistauksessa.

Esimerkkinä Taina Pihlajaniemen artikkelit. Citation Report hakutuloksesta on saatavissa oikean ylälaidan linkistä.
Kuvan lähde: Web of Knowledge (Thomson Reuters) <http://www.isiknowledge.com/> 25.7.2011

Citation Report Taina Pihlajaniemen artikkeleista. Artikkelien saamat viittaustiedot näkyvät numeroina jokaisen viitteen kohdalla ja yhteenvetoina pylväinä ja oikeassa ylälaidassa numeroina. Kaikki viittaustiedot ovat peräisin Web of Scienceen sisältyvistä lehdistä. H-indeksi on merkitty oranssilla viivalla viitelistaukseen.
Kuvan lähde: Web of Knowledge (Thomson Reuters) <http://www.isiknowledge.com/> 25.7.2011

 

Author Finder

Author Finder -työkalu helpottaa löytämään tietyn kirjoittjan artikkelit muiden samannimisten tutkijoiden artikkeleiden joukosta.

Author Finder -työkalussa haku tehdään kirjoittajan sukunimellä ja etunimen alkukirjaimella.
Kuvan lähde: Web of Knowledge (Thomson Reuters) <http://www.isiknowledge.com/> 25.7.2011

Muita tietokantoja

Derwent Innovations Index

Derwent Innovations Index sisältää patenttidokumentteja vuodesta 1963 alkaen Derwent World Patents Index -patenttitietokannasta ja patentteihin liittyviä viittaustietoja Derwent Patents Citation Index -tietokannasta.

Current Contents Connect

Current Contents Connect on uutuusseurannan työkalu, joka sisältää lehtien sisällysluettelot, artikkelien viitetiedot ja abstraktit. Sisältää myös uusimpien lehtien ja kirjojen bibliografiset tiedot.

Lisäksi Web of Knowledgen kautta on mahdollista käyttää useita muita tietokantaoja, kuten Biological Abstracts, BIOSIS Previews, CAB Abstracts, Food Science and Technology Abstracts (FSTA), Inspec, MEDLINE ja Zoological Record.

Web of Knowledgen arviointi- ja analysointityökaluja

Journal Citation Reports

Journal Citation Reports mahdollistaa johtavien tieteellisten lehtien vaikuttavuuden arvioinnin ja vertailun viittaustietoihin perustuvien indikaattoreiden avulla. Arviointi on mahdollista yksittäisten lehtien ja aloittaisten lehtiluokkien tasolla. Ilmestyy vuosittain Science- ja Social Sciences -osioina.

Essential Science Indicators

Essential Science Indicators -tietokanta tarjoaa mahdollisuuden tutkia esimerkiksi sitä, ketkä ovat maailman eniten viitattuja fyysikoita, minkä yliopistojen ja tutkimuslaitosten julkaisuihin on viitattu eniten, mitkä ovat eri alojen viitatuimpia lehtiä tai miten paljon suomalaisten yhteiskuntatieteilijöiden julkaisuihin on viitattu. Tietokanta sisältää viittaustietoja kymmenen edeltävän vuoden ajalta ja niitä esitetään taulukoina ja graafisina esityksinä.

Web of Knowledgen vapaasti käytettäviä www-palveluja

Scientific Web Plus

Scientific Web Plus on hakukone, jonka avulla voidaan hakea avoimesti saatavilla olevaa Internetin tieteellisesti relevanttia sisältöä.

Scientific Web Plus -hakukoneella voidaan hakea aiheen mukaan sekä mm. henkilön, organismin tai geenin nimellä.
Kuvan lähde: Web of Knowledge (Thomson Reuters) <http://www.isiknowledge.com/> 25.7.2011

ScienceWatch

ScienceWatch.com -sivusto tuottaa taustoittavaa aineistoa johtavista tutkijoista, artikkeleista, lehdistä, tutkimuslaitoksista ja maista, jotka Research Services Group valitsee Thomson Reutersin arviointitietojen perusteella. Sivusto yhdistää Science Watch newslettersin, ESI Special Topics -sivuston ja in-cites -sivuston, jotka kaikki julkaistiin aikaisemmin erillisinä. Sen kautta pääsee myös tarkastelemaan Essential Scientific Indicators -tietokannan aineistoja.

ISI Highly Cited

ISI Highly Cited -sivusto on saatavissa osoitteessa http://hcr3.isiknowledge.com/home.cgi. Sen kautta löytää listoja maailman viitatuimmista tutkijoista.

ISI Highly Cited -sivusto.
Kuvan lähde: ISI Highly Cited (Thomson Reuters) <http://hcr3.isiknowledge.com/home.cgi> 25.7.2011

Suomalaisia tutkijoita ISI Highly Cited -sivustolla.
Kuvan lähde: ISI Highly Cited (Thomson Reuters) <http://hcr3.isiknowledge.com/home.cgi> 25.7.2011

ResearcherID

ResearcherID on monialainen Internet-yhteisö, johon tutkija voi rekisteröitymällä liittyä. Jokainen rekisteröitynyt jäsen saa yksilöllisen tunnistenumeron, jonka avulla jokainen tutkija on varmasti tunnistettavissa. ResearscherID-numeron avulla voidaan tehdä hakuja Web of Science -tietokannassa. Palveluun voi luoda oman profiilin, johon voi tallentaa oman julkaisuluettelonsa. Palvelun tarkoituksena on lisätä tutkijan julkaisujen näkyvyyttä ja helpottaa kansainvälisten kontaktien luomista.

ResearcherID-sivusto.
Kuvan lähde: Web of Knowledge (Thomson Reuters) <http://www.isiknowledge.com/> 25.7.2011

ResearcherID-sivustolta saa mm. tutkijan viittaustietoja ja arviointi-indikaattoreita, kuten h-indeksin arvon.
Kuvan lähde: Web of Knowledge (Thomson Reuters) <http://www.isiknowledge.com/> 25.7.2011

Biology Browser

Biology Browser sisältää monipuolista ja ajankohtaista tietoa biotieteiden alalta sekä linkkejä muuhun bioteitä käsittelevään www-aineistoon. Sivulla on linkkejä uusimpiin artikkeleihin ja konferenssitietoihin. Sivustolla on sekä hakumahdollisuus että selaus aiheen, eliön ja alueen mukaan.

Biology Browser -sivusto.
Kuvan lähde: Web of Knowledge (Thomson Reuters) <http://www.isiknowledge.com/> 25.7.2011

Index to Organism Names

Index to Organism Names on suurin eliöiden tieteellisiä nimiä sisältävä tietokanta.


Index to Organism Names -sivusto.
Kuvan lähde: Web of Knowledge (Thomson Reuters) <http://www.isiknowledge.com/> 25.7.2011