© University of Oulu

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

The license could not be verified: License Certificate has expired!

Tutkimusrahoitus

Tässä kohdassa käsitellään tutkimusrahoitusta ja rahoituksen hakemista yleisesti sekä yliopiston yksiköissä tehtävän tutkimuksen käytäntöjä.

Tutkimusta rahoittavat esim. julkiset tutkimusrahoittajat, säätiöt ja yritykset.

Yliopiston tutkimusrahoitus koostuu budjettirahoituksesta ja täydentävästä rahoituksesta. Täydentävä rahoitus voi olla yhteisrahoitteista tai tilaajarahoitteista. Yhteisrahoitteinen tutkimusrahoitus on pääosin julkisten rahoittajien tai säätiöiden myöntämää projektirahoitusta joilloin myös yliopisto kattaa osan hankkeen kustannuksista omarahoituksena. Tilaustutkimuksessa tilaaja maksaa kokonaan hankkeen aiheuttamat kustannukset ja lisäksi voittoa.

Oulun yliopistossa tietoa tutkimusrahoittajista ja henkilökohtaista neuvontaa rahoituksen hakemiseen saa keskitetysti Projektipalveluista.

1 Comment

  1. Sopii muistaa, että moni rahoittaja vaatii yksikön sitoumuksen tarvittavien resurssien järjestämisestä. Tutkimusrahoitushakemusta EI SAA lähettää omin nokkineen, esimiestä kuulematta.