© University of Oulu

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

The license could not be verified: License Certificate has expired!

EU:n tutkimusrahoitus

EU tukee kansainvälisiä tutkimushankkeita ja tutkijoiden kansainvälistä liikkuvuutta monen eri rahoitusohjelman kautta. Keskeisin väline on EU:n tutkimuksen puiteohjelma. Puiteohjelman rahoitus on monipuolista, ohessa lyhyt kuvaus tärkeimmistä rahoitusmuodoista:

Tutkijaliikkuvuuden rahoitus

  • Ihmiset -ohjelman kautta rahoitetaan tutkijoiden koulutusta ja liikkuvuutta tukevia Marie Curie -toimia. Marie Curie -rahoitusta myönnetään tutkijoiden alkuvaiheen koulutukseen, urakehitykseen, yritysten ja yliopistojen väliseen tutkijaliikkuvuuteen, kansainväliseen tutkijaliikkuvuuteen sekä muutamiin yksittäisiin tukitoimiin, joilla edistetään tutkijanuraa Euroopassa. Suomessa EU:n tutkijaliikkuvuuden tiedottamisesta ja neuvonnasta vastaa EU t&k-sihteeristö, EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat, lyhyesti EUTI.

Perustutkimuksen rahoitus aloitteleville ja kokeneille tutkijoille

  • Tärkein arviointiperuste on tutkimussuunnitelman ja hakijan saavutusten erinomaisuus
  • Rahoitusta voivat hakea eri vaiheissa tutkijan uraa olevat ilman kansalaisuusrajoitteita
  • Tarkemmin ERC:n sivuilla

 

Kansainväliset yhteistyöprojektit

 EU rahoittaa kansainvälisiä monivuotisia tutkimushankkeita joissa on mukana yliopistoja, tutkimusorganisaatioita ja yrityksiä useista Euroopan maasta ja myös EU:n ulkopuolelta.Suomessa neuvontapalvelut on keskitetty Suomen EU t&k -sihteeristöön.  

Horisontti 2020 (Kahdeksas EU:n tutkimuksen puiteohjelma)


Puiteohjelmat ovat monivuotisia kokonaisuuksia. Horisontti 2020 avautuu loppuvuodesta 2013.

  • Tarkemmin Suomen EU t&k - sihteeristön (EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat, EUTI) wwwsivulla 

 

  • No labels