© University of Oulu

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

The license could not be verified: License Certificate has expired!

Suomen Akatemian tuki tutkijaliikkuvuudelle

Suomen Akatemia tekee tutkimusrahoittajayhteistyötä keskeisten Euroopan ja sen ulkopuolisten maiden kanssa, jotta suomalaisten tutkijoiden mahdollisuudet korkeatasoiseen kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön paranevat. Akatemia tukee eri rahoitusmuotojen kautta tutkijoiden liikkuvuutta, jonka se toivoo lisääntyvän sekä Suomesta ulkomaille että ulkomailta Suomeen tutkijanuran kaikissa vaiheissa. http://www.aka.fi => kansainvälisyys

Teknologian ja Innovaatioiden Kehittämiskeskuksen kansainvälinen toiminta

Tekesin asiantuntijat auttavat yrityksiä ja tutkimusyksikköjä löytämään sopivia kansainvälistymistapoja. Tekes luo aktiivisesti yhteyksiä maailman huippuyliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin. Yritykset ja tutkimusyksiköt voivat parhaiten hyödyntää näitä kansainvälisiä verkostoja osallistumalla teknologiaohjelmaan tai yksittäiseen Tekesin rahoittamaan projektiin. Ks. Tekesin www-sivulla

EU:n tutkimusohjelmien neuvontapalvelut (EUTI)

EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat (EUTI) tiedottaa EU:n tutkimuksen puiteohjelmasta, neuvoo hakijoita ja koordinoi kansallista yhteyshenkilöverkostoa. Puiteohjelma on EU:n tärkein väline, jolla ohjataan ja rahoitetaan eurooppalaista tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Kansainvälisen liikkuvuuden keskus CIMO

CIMO tiedottaa erilaisista opiskeluun ja tutkimustyöhön liittyvistä vaihto-ohjelmista. http://www.cimo.fi/Resource.phx/cimo/mainpage/mainpage.htx

  • No labels