© University of Oulu

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

The license could not be verified: License Certificate has expired!

Projektipalvelut

Projektipalveluiden tehtävänä on edistää täydentävän tutkimusrahoituksen hakemista Oulun yliopistossa. Keskeiset palvelut:

•Tiedotus saatavilla olevasta tutkimusrahoituksesta ja hakuajoista
•Rahoitusneuvonta ja apu tutkimusprojektien valmisteluun
•Sopimusneuvonta
•Käytännön apu
◦hankehallinnointiin
◦projektitoimintavaiheeseen
◦projektin raportointiin, päättämiseen ja tilintarkastukseen
•Yhteistyö palvelupisteiden kanssa
Palvelupisteiden tehtävänä on toimia yksiköiden kontaktipintana juoksevissa asioissa, esim. sopimusten kierrätyksessä sekä talous- ja henkilöstöasioissa avustaminen.

Projektipalveluiden www-sivusto ´(yliopiston intranetissa)

  • No labels