© University of Oulu

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

The license could not be verified: License Certificate has expired!

Google Scholar ei tuota tutkijoille automaattisesti profiilisivuja vaan tutkija voi halutessaan luoda itselleen Google-tunnuksen ja kerätä Google Scholarista löytyvät artikkelinsa My Citations -sivulle. Profiilin voi tehdä joko julkiseksi tai vain itseään varten. Tutkijan artikkeleista Google Scholarissa on linkki tutkijan profiiliin, mikäli se on julkinen.

Lisätietoja ja ohjeita profiilisivun tekemiseen Googlen ohjeissa.

Esimerkissä tietotekniikan tutkijan David Tsen profiilisivu. Tutkijan profiilisivu sisältää kaikki kyseisen tutkijan Google Scholarista itselleen merkitsemät julkaisut viittausmäärineen. Lisäksi sivuille kirjautuvat tutkijan saamien viittausten yhteismäärä, h-index-arvo sekä i10-index-arvo, joka kertoo tutkijan yli 10 viittausta saaneiden julkaisujen määrän. Kuvan lähde: Google Scholar 23.3.2012