© University of Oulu

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tutkimusverkostoja generoivia organisaatioita

NordForsk

NordForsk on pohjoismainen tutkimusrahoittaja joka toimii Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisuudessa ja vastaa pohjoismaisesta tutkimus- ja tutkijakoulutusyhteistyöstä. NordForsk koordinoi tärkeitä tutkimusaihealoja jotka on havaittu tärkeiksi pohjoismaisen yhteistyön kannalta. http://www.nordforsk.org

Euroopan tiedesäätiö

Toimii useilla tutkimuksen aloilla ja rahoittaa ja organisoi konferensseja, verkostoja ja uusia tutkimussuuntia avaavia toimia. http://www.esf.org

COST

Cost on eurooppalainen tutkijaverkosto, joka tukee tiedonvaihtoa,työryhmiä, seminaareja ja tutkijavierailuita. Tekesin COST-toimisto koordinoi yhteistyötä Suomessa
http://www.tekes.fi/fi/community/COST/583/COST/1501

  • No labels