Kasvatusfilosofia:
kasvatus filosofisena ja
eettisenä ongelmana


Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kasvatusfilosofia: Kasvatus filosofisena ja eettisenä kysymyksenä (4 op)

Tämä oppimateriaali on tuotettu KAJO-projektissa erityisesti tukemaan avoimen yliopiston kasvatustieteen monimuoto-opintoja. Materiaalia voi soveltuvin osin käyttää myös muissa vastaavissa opinnoissa.

UUTTA: Johdattava videoluento-materiaali kasvatusfilosofian kurssiin

-> Johdatus kasvatusfilosofiaan

 


ks. lyhyt esittelyvideo kurssista

Materiaalia voi selata vasemmalla olevasta hakemistosta.

Motto (poimittu eräästä kurssisuorituksesta):

Kasvatusfilosofia on hyvin monimuotoinen ja mielenkiintoinen tutkimuskohde. Ei voida antaa yhtä oikeaa vastausta, mitä kasvatusfilosofia on. Filosofia kuulostaa aiheelta, jota on vaikea ymmärtää ja selittää.  Filosofinen  pohdiskelu  on  kuitenkin  arkipäivää  myös  opettajan  työssä.  Voidaan  pohtia, teinkö tässä kasvatustilanteessa oikein, vai olisiko sittenkin pitänyt tehdä toisella tavalla. Jokaisessa kasvatustilanteessa olisi voinut menetellä toisinkin, ja kysymys on siis valintatilanteesta. Voidaan myös pohtia, onko opetus seurausta omasta perusasenteesta ja sietääkö tämä perusasenne lähempää tarkastelua. Tällaiset arvioinnit ovat kasvatuksen filosofiaa. 

 


Eetu Pikkarainen, (eetu.pikkarainen@oulu.fi – kysymykset ensisijaisesti mahdolliselle kurssin yhteiselle opiskelualustalle!)

  • No labels