Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kasvatustieteen perusopinnot monimuoto-toteutuksena Oulun avoimessa yliopistossa

  • Haluatko kasvaa kasvattajana ja haastaa oman kasvatusajattelusi?
  • Haluatko kehittyä ammatissasi kasvatusalalla, kouluttajana, opettajana, ohjaajana, hoitajana...?
  • Aiotko hankkiutua kasvatusalan opintointoihin yliopistoon tai muuhun oppilaitokseen?
  • Kiinnostaako Sinua ihmisyyteen, sivistykseen, kasvuun, oppimiseen, yhteiskuntaan, ajatteluun liittyvät kysymykset?

Mikäli vastaat joihinkin edellä olevista kysymyksistä myönteisesti, Sinun kannattaa harkita kasvatustieteen perusopintoja.

Uudistetut kasvatustieteen monimuoto-perusopinnot Oulun avoimessa yliopistossa

Olemme kehittäneet kasvatustieteen perusopintoja sekä sisällöllisesti että menetelmällisesti.
Opinnot perustuvat Oulun yliopiston kasvatustieteelliseen opetukseen ja tutkimukseen, jotka valtakunnallisesti tunnetaan teoreettisesti erittäin korkeatasoisina. Opinnot vastaavat sisällöllisesti yliopiston kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen opintoja ja voit lukea ne täysimääräisesti hyväksesi yliopisto-opintoihin. Voit hyödyntää avoimen yliopiston opintoja pyrkiäksesi yliopistoon erityisen avoimen yliopiston väylän kautta, ja opiskelu antaa sinulle myös arvokkaita valmiuksia menestyä yliopisto- ja muissa opinnoissasi.

Kasvatustiede on äärimmäisen mielenkiintoinen tutkimusalue. Kasvatus vaikuttaa meihin kaikkiin - olemme kaikki kasvatuksen tulosta. Kasvatukseen taas vaikuttaa historia, kulttuuri, talous, yhteiskunta, psykologiset ja biologiset seikat, yksilöiden erilaisuus jne. Kasvatusalan moninaisuuden hallitseminen ajatuksellisesti ja tiedollisesti on erittäin haastavaa, mutta myös välttämätöntä, jotta osaisimme toimia järkevästi kasvattajina ja ymmärtää kasvatustieteellisten ja muiden tämän alan tutkimustulosten merkitystä.

Kasvatustieteen monimuoto-opinnot on suunniteltu niin, että ne sopisivat Sinulle mahdollisimman hyvin erityisesti, mikäli:

  • asut Oulun ulkopuolella ja haluat opiskella kotoasi käsin
  • käyt päivisin töissä tai muuten haluat käyttää opiskeluun ilta-aikoja ja itse valitsemiasi aikoja

Opiskeluasi tuetaan: Opetus Oulun ulkopuolella järjestetään paikallisten opistojen - oppimiskeskusten - kautta. Näissä toimii tukenasi opiskelijaryhmä ja paikallinen tutor-ohjaaja. Tällä hetkellä opiskelijaryhmiä on Kuusamossa, Ylivieskassa ja Raahessa ja oppimiskeskuksina ovat Pohjois-pohjanmaan kesäyliopiston toimipisteet näillä paikkakunnilla. Tarpeen mukaan oppimiskeskuksia voidaan perustaa lisää. On myös mahdollista, että opiskelet omatoimisesti oppimiskeskuspaikkakuntien ulkopuolella - tämä vaatii ehkä hieman suurempaa aktiivisuutta itseltäsi ja parempia opiskelutaitoja tai enemmän opiskelukokemusta.

Opetuksesta vastaavat yliopiston tutkijaopettajat, joiden tukena toimivat kurssitutorit. Opettajat käyvät jonkin verran pitämässä opetusta oppimiskeskuksissa ja lisäksi opetusta ja tutor-ohjausta toteutetaan etäyhteyksien avulla. Opetuksessa ja opiskelussa hyödynnetään internet-pohjaisia työkaluja, joiden käyttöön tarvitset vain tietokoneen ja laajakaistayhteyden internetiin. Käytössäsi on korkeatasoista oppimateriaalia, jota olemme tuottaneet näitä opintoja varten.

Opinnoista on pyritty tekemään mahdollisimman joustavia ja sujuvia. Opinnot on suunniteltu niin, että voit aloittaa ne syksyllä ja saada opintokokonaisuuden valmiiksi keväällä ennen oppilaitosten hakuaikoja. Voit myös aloittaa opinnot joustavasti muuhun aikaa vuodesta ja saada ne valmiiksi noin 1- 1,5 vuodessa. Opinto-oikeus myönnetään vuodeksi kerrallaan, mutta voit haka sille tarvittaessa jatkoa.

Opintoja kehitetään jatkuvasti ja opiskelijoilta kerätään palautetta, joka otetaan mahdollisimman nopeasti huomioon. Käytämme ajanmukaisia, tehokkaita ja käteviä opetus- ja opiskelumenetelmiä.

Ota yhteyttä:

Yliopistonlehtori Eetu Pikkarainen, etunimi.sukunimi@oulu.fi

  • No labels