Child pages
 • Typpihappo
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Yleistä

 • In English: Nitric acid
 • Kaava: HNO3 (Haku: HNO3)
 • CAS No: 7697-37-2
 • EC No: 231-714-2

Myrkyllisyys ym. vaarat

 • R8 Aiheuttaa tulipalon vaaran palavien aineiden kanssa.
 • R35 Voimakkaasti syövyttävää.

Suojautuminen

 • S23 Vältettävä kaasun/huurun/höyryn/sumun hengittämistä (oikean sanamuodon valitsee valmistaja/maahantuoja).
 • S26 Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.
 • S36 Käytettävä sopivaa suojavaatetusta.
 • S45 Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista).

Linkit

 • No labels