Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hei!

Tämä viesti on tiedote liittyen tietotyö pedag. haasteena opintojaksoon:
wiki: https://wiki.oulu.fi/pages/viewpage.action?pageId=26675925

1. YLEISTÄ
Opintosuoritus tehdään ryhmätyönä tämän ohjeistuksen mukaisesti: https://wiki.oulu.fi/pages/viewpage.action?pageId=26676434 Kurssisuoritus koostuu ohjeistuksessa mainittujen osasuoritusten tekemisestä. HUOM! Kurssin ensimmäinen osa TULEE olla suoritettuna 1.3.2012 mennessä, muutoin yhteinen tapaamisemme ja työskentelyn jatkaminen ei onnistu suunnitellulla tavalla.

2. RYHMÄT tarkistakaa tietonne! (tehkää tämä HETI!)
Opintokokonaisuus koostuu ryhmätehtävistä. Tarkistakaa ryhmänne kokoonpano kurssin wikistä:https://wiki.oulu.fi/pages/viewpage.action?pageId=26678986 ja lisätkää puuttuvat tiedot.

3. LÄHITAPAAMINEN 1.3
Kurssin työskentely on menossa parhaillaan vaiheessa C (itsenäinen työskentely). Jos ryhmänne ei ole vielä käynyt läpi itsenäistä työskentelyä edeltäviä vaiheita, tehkää se pikimmiten.https://wiki.oulu.fi/pages/viewpage.action?pageId=26676434

Itsenäisen työskentelyn pohjalta teidän tulee valmistella artikkelitiivistelmät. Tiivistelmien lisääminen tapahtuu työskentelyohjeiden yhteydessä olevaa linkkiä naksauttamalla.

4. KIRJALLISET ym. TUOTOKSET jotka tehdään opintojakson aikana
A. käsitekartta tai vastaava ensimmäisestä tapaamisesta jossa selviävät teidän työskentelynne ensimmäiset vaiheet. Tuotos voi olla valokuva, muistio, digitaalinen käsitekartta (esim. mindmeister) tai muu. Toimituspaikka ryhmän wiki
B. Artikkelitiivistelmät per opiskelija wikiin toimitettuna ohjeissa määritellyllä tavalla
C. Ryhmän yhteinen wikiartikkeli aiheesta.

4. OHJAUSTA WIKIN KÄYTÖSSÄ
Olkaa minuun yhteydessä jos tarvitsette tukea Oulun yliopiston wikijärjestelmän käytössä: jari laru at oulu fi, toimisto löytyy varsin läheltä pedon kuppilaa, käydä voi ihan miten sovitaan.

t. Jari Laru,
yliopisto-opettaja,
tieto-ja viestintätekniikan opetuskäyttö

405021Y K12 B:Tietotyö pedagogisena haasteena (LO,Tekno,Taika), 10.01.2012-30.03.2012https://weboodi.oulu.fi/oodi/opettaptied.jsp?html=1&OpetTap=26108435