Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kurssin laajuus on 3 op, josta:

  • 1 op on lähiopetusta: 10h luentoja ja 20h harjoituksia
  • 2 op on itsenäistä- ja ryhmätyöskentelyä (n. 50h)

Opintopistemäärässä on siis huomattavan paljon itsenäiseen ja ryhmätyöskentelyyn painottuvaa mitoitusta. Kurssilla tehtävät online-harjoitteet (esim. case-tehtävät) ovat osa kurssisuoritusta ja niiden tehtävänä on auttaa teitä kytkemään harjoitteita osaksi opettajan työtä, mutta myös tehdä teidät tietoiseksi ryhmäprosesseista. Jotkut opiskelijat ovat saaneet perustelluista syistä vapautuksen harjoituksista, mutta heidän tuleee myös tehdä case-tehtävät.

Tällä kursilla sinun ei tarvitse lukea (vieraskielistä) kirjallisuutta tai osallistua tenttiin. Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.