Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

HUOMIO!

Icon
Icon

Tervetuloa Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan tieto-ja viestintätekniikan opetuskäytön kurssiwikiin. Tämä wiki toimii sekä materiaalipankkina että työtilana erilaisille tvt-aihepiirin opintojaksoille. Huom! Syksyn 2011 opetukseen liittyvät materiaalit löytyvät edelleen joko Optimasta tai http://jarinopetus.wordpress.com -blogista riippuen harjoitusten vetäjästä ja opintojaksosta.

Ajankohtaista (blog)
Kurssin laajuus on 3 op, josta: 1 op on lähiopetusta: 10h luentoja ja 20h harjoituksia 2 op on itsenäistä- ja ryhmätyöskentelyä (n. 50h) Opintopistemäärässä on siis huomattavan paljon itsenäiseen ja ryhmätyöskentelyyn painottuvaa mitoitusta. Kurssilla tehtävät online-harjoitteet (esim. case-tehtävät) ovat osa kurssisuoritusta ja niiden tehtävänä on auttaa teitä kytkemään harjoitteita osaksi opettajan työtä, mutta myös tehdä teidät tietoiseksi ryhmäprosesseista.…
Työmatkastani johtuen D-periodin neljäs luento toteteutaan itsenäisenä työskentelynä. TEE nämä neljä tehtävää: Varmista että olet ilmoittanut kolmen (3) hengen ryhmäsi Marika Koivuniemelle (marika . koivuniemi at oulu . fi). Ryhmän jäsenten tulee olla samasta pienryhmästä, muista ilmoittaa pienryhmä! Täytä kurssin alkukysely -tehtävä: http://www.webropolsurveys.com/S/42EBB5DD514ED03B.par http://www.webropolsurveys.com/S/42EBB5DD514ED03B.par (vie n. 5-10min).…
Hei! Kurssin aikana suoritetaan tutkimusta, johon liittyen tutkijat ovat pyytäneet teitä muodostamaan kolmen hengen työskentelyryhmät jo ennen harjoitusten alkamista. Tämä sen takia että ryhmät lisätään tässä vaiheessa ryhmätyöskentelyn tukena käytettävään ohjelmistoon. Kurssin harjoitukset ja kurssityö tehdään näissä ryhmissä, samoin ns. CASE-tehtävät tehdään näissä ryhmissä. Toimikaa seuraavalla tavalla: muodostakaa 3 hengen ryhmiä. Ryhmän jäsenten tulee olla samasta pienryhmästä.…
1. Luennnot Multimediakurssin luentodiat löytyvät nyt suoraan "kurssin luennot" -linkin alta. Eli paikkahan on tämä: https://wiki.oulu.fi/display/ktktvt/Kurssin+luennot https://wiki.oulu.fi/display/ktktvt/Kurssin+luennot Samasta paikasta löytyy myös muut kurssin liittyvät materiaalit (linkit ym.) 2. Luentopäiväkirja (blogireflektio) Kurssin luentojen pohjalta opiskelija laatii kaksi luentopäiväkirjaa omaan blogiinsa kuten tvt-peruskurssillakin.…
Vaka 12 A pe 25.1. 8-10 KTK 207 ti 29.1. 8-10 KTK 207 to 31.1. 12-14 KTK 207 pe 1.2. 8-10 KTK 207 ke 12.2. 12-14 KTK 207 ke 13.2. 14-16 KTK 138 to 14.2. 10-12 KTK 207 ma 25.2. 12-14 KTK 207 ke 27.2. 14-16 KTK 207 ke 13.3. 10-12 KTK 138 Vaka 12 B ti 19.2 harjoituksen tilalle tulee korvaava ajankohta ke 23.1. 12-14 KTK 207 ma 28.1. 12-14 KTK 207 ke 30.1. 10-12 KTK 138 ma 11.2. 10-12 KTK 138 ma 18.2. 10-12 KTK 138 ti 19.2. 10-12 KTK 207 ma 25.…
Tervetuloa tietotyön pedagogisia haasteita kurssille!  Kurssi käsittelee muuttuvan työelämän ja kehittyneen teknologian opiskelulle ja oppimiselle asettamia haasteita. 2000-luvulla on ryhdytty puhumaan tämän vuosituhannen taidoista (21th century skills) joita koulussa tulisi opettaa työelämävalmiuksien parantamiseksi. Kurssille osallistuminen edellyttää artikkelitiivistelmän ja wikiartikkelin tekemistä. Artikkelitiivistelmä tehdään itsenäisesti ja wikiartikkeli ryhmissä.…
Luentojen 3-5 uudet salit
Luentojen uudet salit ovat LUENTO 3: 5.11 (MA) L5 LUENTO 4: 6.11 (TI) L2 LUENTO 5: 12.11 (MA) L5 Terv. Jari Laru
Luennot löytyvät omilta alasivuiltaan "luennot" sivun alta. Luentopäiväkirjan / reflektiotehtävän kuvaus löytyy luennot sivulta: Luennot
Luentosalit on nyt selvillä
Luentosalit jäljelllä oleville luennoille ovat seuraavat: Tiistai 4.9. Sali L4 (10-12) Keskiviikko 5.9 L4 (8-10) Tiistai 11.9 L3 (10-12) Torstai 20.9 L4 (10-12)
Luennolla ilmeni että muutamalla aiempia opintoja suorittaneella opiskelijalla puuttuu luentopäiväkirja. TOIMI NÄIN: 1. Käy läpi viime vuoden luennot http://www.slideshare.net/larux/1-luento-tieto-ja-viestinttekniikan-perusteet-opintojaksolla-tvt-opetuskytn-historia http://www.slideshare.net/larux/1-luento-tieto-ja-viestinttekniikan-perusteet-opintojaksolla-tvt-opetuskytn-historia http://www.slideshare.…
Tieto- ja viestintätekniikan pedag.haasteita kurssin kurssin avausluento pidetään luentosalissa L10 12-14 Tervetuloa!
Pääsiäisloma on nyt ohitse ja nyt on aika puristaa viimeiset tehot irti tietotyö pedagogisena haasteena -kurssin merkeissä ;-) Tässäpäs olisi hieman tietoa wikien kommentoimisesta: Ryhmän jokainen jäsen käy kommentoimassa neljää wikiä itsenäisesti. Kommentoinnilla tarkoitetaan lyheyn kirjallisen palautteen antamista ja haastavan kysymyksen tekemistä kommentoitavaan wikiin. Kommentit lisätään wiki-artikkelin yhteyteen kommenttityökalulla.  HUOM!…
30.3.2012 oleva harjoitus täytyy järjestää muuna ajankohtana. Viimeisen harjoituksen ajankohdasta voi äänestää Doodlessa: http://www.doodle.com/da5gqcpzhm2yzkf7#table http://www.doodle.com/da5gqcpzhm2yzkf7#table
Kurssiohjeita 30.1.2012
Hei! Tämä viesti on tiedote liittyen tietotyö pedag. haasteena opintojaksoon: wiki: https://wiki.oulu.fi/pages/viewpage.action?pageId=26675925 https://wiki.oulu.fi/pages/viewpage.action?pageId=26675925 1. YLEISTÄ Opintosuoritus tehdään ryhmätyönä tämän ohjeistuksen mukaisesti: https://wiki.oulu.fi/pages/viewpage.action?pageId=26676434 https://wiki.oulu.fi/pages/viewpage.action?pageId=26676434 Kurssisuoritus koostuu ohjeistuksessa mainittujen osasuoritusten tekemisestä. HUOM!…
plaa (testi)
Plaa