Skip to end of metadata
Go to start of metadata

HUOMIO!

Icon

Kurssi 410014Y löytyy jatkossa omasta wikistään: 410014Y Tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä

Päivä

Ajankohta

Aihe

Torstai 30.8

12-14

Johdantoluento:
- kurssin kuvaus
- yleisen tason perusteluja tvt:n opetuskäytölle
- ylen video johdatuksena
- RYHMÄYTYMINEN 3-4 hengen ryhmät.

Ryhmäkeskustelu(t) päivän aiheesta

Luentodiat löytyvät täältä:http://www.slideshare.net/larux/tieto-ja-viestinttekniikan

Tiistai 4.9

10-12

Yhteiskunnallinen näkökulma:
- Digital Divide: globaali näkökulma TVT:n opetuskäyttöön
- Information Society
- Diginatives & Digi-immigrants
=> Miten valtakunnallinen OPS ja koulukohtainen OPS pyrkivät vastaamaan ym. haasteisiin

Ryhmäkeskustelu(t) päivän aiheesta

TEHTÄVÄ 1

 

Jatka ryhmässänne käymää keskustelua blogissasi. Kirjoita blogiartikkeli jossa peilaat ryhmäsi keskusteluja alla oleviin artikkeleihin (valitse kaksi). Blogissasi täytyy olla viittauksia siis väh. kahteen artikkeliin ja/tai muuhun soveltuvaan lähdemateriaalistoon

  • Pönkä, H. (2011). Koulujen tietotekniikka edelläkävijyys ja uudet oppimistaidot. Blogikirjoitus. http://harto.wordpress.com/2011/10/14/koulujen-tietotekniikka-edellakavijyys-ja-uudet-oppimistaidot/
  • Röngas, A. (2011). Vastahangan vuori ja esteiden suo – miksi tvt on edelleen tulevaisuutta kouluissa?. Blogikirjoitus. http://opeblogi.blogspot.com/2011/10/vastahangan-vuori-ja-esteiden-suo-miksi.html\\
  • Kiili, C. (2012). Väitös: 25.8. Internetlukemista olisi hyvä opettaa koulussa. (SISÄLTÄÄ VÄITTÄMIÄ LUKUTAIDOSTA YM..) Väitöstiedote: https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2012/08/tiedote-2012-08-17-12-06-53-863777
  • Valtonen, T. (2012). Väitös: Yhteisöllinen oppiminen tieto ja viesintäteknologian avulla (SIS. DIGINATIIVI ym.keskustelua). Väitöstiedote: https://www.uef.fi/uef/vaitostiedotteet1;jsessionid=E67662E7CDB23DA995366690D720EF42?p_p_id=101_INSTANCE_iQ9J&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_iQ9J_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_iQ9J_urlTitle=20110527-tieto-ja-viestintateknologian-avulla-yhteisollinen-oppiminen&_101_INSTANCE_iQ9J_type=content&redirect=%2Fuef%2Fvaitostiedotteet1\* (https://www.uef.fi/uef/vaitostiedotteet1;jsessionid=E67662E7CDB23DA995366690D720EF42?p_p_id=101_INSTANCE_iQ9J&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_iQ9J_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_iQ9J_urlTitle=20110527-tieto-ja-viestintateknologian-avulla-yhteisollinen-oppiminen&_101_INSTANCE_iQ9J_type=content&redirect=%2Fuef%2Fvaitostiedotteet1*) Jos sinulla ei ole tätä tehdessäsi vielä omaa blogia, avaa se
  • http://www.wordpress.com palvelussa. Katso ohjeistus: http://www.domnik.net/info/wordpress-ohjeet/30/

Keskiviikko 5.9

8-10

Opetuksen uudet ympäristöt ja teknologiat:
Teknologia kognitiivisena työkaluna
- mobiilioppiminen (matkapuhelimet, taulutietokoneet, BYOD-ajattelu (tuo omat laitteesi, bring your own devices))
- sosiaalinen media (blogit, wikit, avoimet oppimateriaalit jne..)
- roomware (dokumenttikamerat, älytaulut, älypöydät, lisätty todellisuus, robotiikka, älykkäät esineet ja lelut)

Tiistai 11.9

10-12

Opetukset uudet mallit ja teoriat:
Teoriat:
- Konstruktivismi, Itsesäätely, tietokoneavusteinen yhteisöllinen oppiminen CSCL
Mallit:
- flipped classroom
- blended learning
- personal learning environments
- seamless learning
- personal learning environments
- ilmiöpohjainen oppiminen

Torstai 20.9

10-12

Tietotekniikan opetuskäytön suunnittelu:
- Opettajajohtoinen opetusteknologian käyttö (2000-luvun taulutyöskentely)
- Yksilön toimintaa tukeva teknologian opetuskäyttö
- Yhteisöllisen työskentelyn tukeminen teknologialla
- Kolmen edellämainituttujen yhdistelmät
- Sovellusten ja laitteistojen käyttämisen aiheuttamat eettiset pulmat
- Tekijänoikeuskysymykset

TEHTÄVÄ 2

 

Jatka luennoilla käytyä keskustelua omassa blogissasi. Peilaa luentojen keskustelua kahteen alla olevista artikkeleista (tai joihinkin itse valitsemiisi artikkeleihin) 

  • No labels