Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sisällysluettelo

Icon

Olethan lukenut ohjeet?

Icon

Jos sinulla on epäselvyyttä miten kurssilla työskennellään, ole hyvä ja lue ohjeistus huolella lävitse:työskentelyohjeet

1. Virikeluento

A. Varsinainen luentomateriaali löytyypi tästä diasetistä:

Get Adobe Flash player

B. Lisämateriaalina voitte köyttää tätä Oulun kaupungin rehtoreille pitämääni esitystä:

Get Adobe Flash player

2. Lämmittelyjutut (kaikki lukevat)

Icon

Lämmittelyjutut ovat ajankohtaisia blogikirjoituksia joko tietotyöstä, tietoyhteiskunnasta, koulusta tai niiden keskinäisestä suhteesta. Kirjoitusten tarkoituksena on johdatella varsinaiseen aiheeseen.

3. Kirjallisuus

Icon

Kirjallisuus koostuu sekä kirjoista, kirjankappaleista ja lehtiarttikkelista että raporteista. Luetteloon on kerätty pääosin suomenkielistä kirjallisuutta. Löydät runsaasti lisää potentiaalisia lähteitä tekemällä hakuja google-scholar hakukoneella (hakusanat: knowledge work, knowlege society, information society, 21th century learning skils etc..

A. OSAAMINEN JA OPPIMINEN

Kirjat, kirjankappaleet ja lehtiartikkelit

Raportit

B. Tietoyhteiskunta

Kirjat, kirjankappaleet ja lehtiartikkelit

Raportit

C. Tietotyö

Kirjat, kirjankappaleet ja lehtiartikkelit

 • Härmä, M. (toim, 2004). Ihminen tietotyössä. Työ ja Ihminen. 18(3). Työterveyslaitos. http://www.ttl.fi/fi/tyo_ja_ihminen/Documents/Tyojaihminen_3_2004.pdf
 • Blom, R., Melin, H. & Pyöriä, P. (2001). Tietotyö ja työelämän muutos. Palkkatyön arki tietoyhteiskunnassa. Helsinki: Gaudeamus.
 • Bosch-Sijtsema, P., Ruohomäki, V. & Vartiainen, M. (2009) "Knowledge work productivity in distributed teams", Journal of Knowledge Management, Vol. 13 Iss: 6, pp.533 - 546. Artikkelikäsikirjoitus
 • Julkunen, R. (2008). Uuden työn paradoksit. Keskusteluja 2000luvun työprosess(e)ista (Vastapaino 2008)
 • Julkunen, R., Nätti, J. & Anttila, T. (2004). Aikanyrjähdys. Keskiluokka tietotyön puristuksessa. Tampere: Vastapaino
 • Pyöriä, P., Melin, H. & Blom, R. (2005). Knowledge workers in the information society : evidence from Finland / Pasi Pyöriä, Harri Melin and Raimo Blom
 • Pyöriä Pasi. (2006). Understanding Work in the Age of Information. Finland in Focus. Acta Electronica Universitatis Tamperensis 518. ISBN 951-44-6600-4. ISSN 1456-954X.http://acta.uta.fi/haekokoversio.php?id=10839
 • Pyöriä, P., Melin, H. & Blom, R. (2005). Knowledge workers in the information society. Evidence from Finland. Tampere: Tampere university press.
 • Sennett, R. (2007) Uuden kapitalismin kulttuuri. Vastapaino.
 • Vartiainen, M., Hakonen, M., Koivisto, S., Mannonen, P., Nieminen, M. P., Ruohomäki, V. & Vartola, A. (2007) Distributed and Mobile Work - Places, People and Technology, Tammerpaino Oy, Tampere
 • Vartiainen, M. (2008) Liikkuva ja hajautettu työ osaamisen haasteena. Teoksessa: Helakorpi, S. (toim.) Postmoderni ammattikasvatus – haasteena ubiikkiyhteiskunta, ss. 131‐154. HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun julkaisuja 1. Hämeenlinna.

Raportit

4. Muut

 • No labels