Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Anna palautetta kurssin toteutuksesta ja sisällöistä täällä:

  • No labels

4 Comments

  1. Olisi voinut aluksi harjoitella eri työtapoja ja tekniikoita ja vasta sitten ryhtyä miettimään oman työn toteutusta. Oli vaikeaa keksiä mitä tekee, kun ei tiennyt mitä mahdollisuuksia on. Oli kiva kun työn sai tehdä vapaa-ajallakin eikä harjoituksissa ollut pakko olla, jos ei ollut tehtävää.Tuotokset oli kiva katsoa koko ryhmän kesken, niin sai itsekkin uusia ideoita. -Mirva Mykkälä & Piia-Maria Mattanen

  2. Luennot olivat mielenkiintoisia ja mielestäni oli mukavaa vaihtelua nähdä kunnolla tuotettuja opetusmateriaaleja luennoilla. Itse henkiläkohtaisesti olen tyytyväinen kurssin suoritustapaan. Blogien kirjoitus ja multimediatuotoksen tekeminen ovat paljon parempi vaihtoehto perinteiselle tentille. Yhdyn kuitenkin edellisten kommenttiin siitä, että olisi ollut hyvä ensin käydä mahdolliset ohjelmat yhdessä läpi multimediatuotoksen tekoa varten. Harjoituskerrat olisi voitu käyttää erilaisiin ohjelmiin tutustumalla ja pieniä kokeilutuotoksia tekemällä ja vasta näiden harjoitusten jälkeen olisi omalla ajalla tehty se "päätuotos" ja varattu vielä yksi harjoituskerta muutaman viikon päähän, joilloin tuotokset olisi katsottu yhdessä. Olin kuitenkin tyytyväinen siihen kuinka vapaamuotoista opetus oli. Saimme lähes täysin vapaat kädet multimediatuotoksen tekemiseen ja sen tekeminen ryhmässä oli hauskaa puuhaa!

  3. Minusta harjoituksissa olisi voitu kokeilla yhteisesti kaikkia eri ohjelmia, mutta nyt opettelu jäi ihan yksin opiskelijan opiskeltavaksi. Minusta TVT1 oli paremmin, kun ensiksi tehtiin yhdessä juttuja ja sitten sai itsenäisesti vielä jatkaa kokeiluja. Hyvin kuitenkin aina neuvoja sai kun kyseli, mutta jäin kaipaamaan semmoisia yhdessä käytäviä asioita. Tosiaan olisin kaivannut sitä että yhdessä olisimme käyneet eri ohjelmia läpi. Mukavaa kuitenkin oli tehdä yhteistä projektia ja tuotoksestakin tuli oman näköinen :) Ihanaa oli myös nähdä mitä muut olivat keksineet.