Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tämä oppimateriaali on tuotettu KAJO-projektissa erityisesti tukemaan avoimen yliopiston kasvatustieteen monimuoto-opintoja. Materiaalia voi soveltuvin osin käyttää myös muissa vastaavissa opinnoissa.

"Opiskelu" on kaksinkertaisesti tärkeä aihe, koska sinun täytyy opiskella tällä kurssilla ja se on myös yksi keskeinen käsite ja oppisisältö tällä kurssilla. Tavallaan siis opiskelet opiskelua!


UUTTA: Johdattava videomateriaali peruskurssiin

-> Johdatus kasvatustieteeseen

Ennakkotehtävä

Ennakkotehtävä on tarkoitus tehdä niihin tietoihin ja ajatuksiin perustuen, jotka sinulla on (tai oli) ennen opiskelun aloittamista.
Tehtävä palautetaan Optimassa perukurssikansiossa oman ryhmäsi alueella olevalle Ennakkotehtävä -keskustelualueelle heti kun pääset kirjatumaan sinne.

Tämä tehtävä on tarkoitettu virittämään omaa opiskeluasi. Se on pakollinen (erityisesti kaikille etäopiskelijoille), mutta sitä ei erityisemmin arvioida.
Tavoitteena on, että palaisit itse omaan vastaukseesi opintojen edetessä.

Tehtävä:
1) Määrittele omin sanoin oman ennakkokäsityksesi pohjalta käsitteet:

  • oppiminen
  • kasvatus
  • opetus
  • sivistys
  • (AMOK -opiskelijat lisäksi: ammattisivistys)

Esitä käytännön esimerkkejä ja omakohtaisia kokemuksia tukemaan näitä käsitteenmäärittelyjäsi.

2) Mitkä ovat omat tavoitteesi näille kasvatustieteen opinnoille?

Kirjoita vastauksei mieluiten suoraan viestiksi (voit kirjoittaa vaikka Wordillä, mutta kopioi teksti hiiren ja leikepöydän kautta viestiin).

Kurssin kurssikirjat ovat:

  • Siljander, P. (2002 tai muu painos): Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen
  • Rinne, R., Kivirauma, J. & Lehtinen, E. (toim.) (2000 tai muu painos): Johdatus kasvatustieteisiin.

(ks. kirjojen lukuohje)


  • No labels