Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kasvatustieteen proseminaarikurssin (411010A-01. 8 op) luento/oppimateriaali,

Tämä oppimateriaali on tuotettu erityisesti tukemaan avoimen yliopiston kasvatustieteen monimuoto-opintoja. Materiaalia voi soveltuvin osin käyttää myös muissa vastaavissa opinnoissa.

Proseminaarikurssi on kasvatustieteen aineopintojen opinnäytetyökurssi. Jos opiskelija suorittaa kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon kasvatustiede pääaineena, niin hän laajentaa/syventää proseminaarityön kandidaatin tutkielmaksi (kandidaattiseminaari 411010A-01. 2 op).

Tällä kurssilla työskennellään OPTIMA https://optima.oulu.fi/ -ympäristössä, saat tiedon omasta ympäristösi aloitusluennolla tai kysymällä opettajalta: eetu.pikkarainen(ät)oulu.fi.

Kurssin osaamistavoitteet

(ks. koko OPS WebOODI:sta)

Kurssin käytyään opiskelija:

  • osaa laatia kasvatustieteen alaan kuuluvan tutkimussuunnitelman ja toteuttaa sen käyttämällä tutkimusongelmien kannalta asianmukaisia tutkimusmenetelmiä.
  • kykenee tieteelliseen argumentoivaan keskusteluun ja raportoimaan tutkimustyön tieteellisen kirjoittamisen periaatteiden mukaisesti.

Muuta tärkeää oheis- ja apumateriaalia kurssiin


Tervetuloa kurssille! (thumbs up)  • No labels