Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Maisteritason koulutus

Matematiikan aineenopettajankoulutuksen maisterikoulutuksessa on tarjolla monta matematiikan opetukseen liittyvää kurssia. Lisäksi matematiikassa on mahdollista tehdä ns. didaktinen gradu, joka on kirjallisuustutkimusmuotoinen tutkielma opiskelijan (ohjaajan avustuksella) valitsemasta aiheesta.

Didaktiset pro gradut

Tutkimus

Tutkimusryhmämme Matemaattisten tieteiden laitokslla keskittyy matemaattiseen ongelmanratkaisuun, sekä koulussa että yliopistossa. Erityisesti meitä kiinnostaa joustavuus ja sosiomatemaattiset normit.

Tällä hetkellä käynnissä on "Joustava yhtälönratkaisu" kehittämishanke LUMA Suomi kehittämisohjelmassa, jonka kohderyhmä on peruskoulu. Maaliskuussa 2015 alkoi materiaalin pilotointi kolmessa oululaisissa kouluissa.Lukuvuonna 2015-16 päivitettyä materiaali on testattu useassa koulussa. Joustava yhtälönratkaisu -projekti

Lue lisää matematiikan didaktiikan tutkimuksesta

Matematiikan didaktiikan yleistajuisia artikkeleita

Research

The group of mathematics education at the Department of Mathematics and Statistics focuses on mathematical problem solving, covering both school mathematics and university mathematics. We are especially interested in flexibility and sociomathematical norms.

Of current interest is the project "Flexible equation solving" which is part of the LUMA FINLAND program, aimed at students in grades K-9. As of March 2015, pilot studies on new material is under way in three schools in the Oulu region. During school year 2015-2016 several schools have applied and tested the material. Joustava yhtälönratkaisu -projekti

Read more about mathematics education research

  • No labels