Child pages
  • Kompassi
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kompassi: Opas tietojärjestelmiin, tvt-palveluihin ja työskentelytiloihin

Kompassi-wiki toimii portaalina opiskelua, tutkimusta ja opetusta koskeviin (tieto- ja viestintätekniikan) palveluihin. Wiki koostuu mm. opiskelutiloja, tietojärjestelmiä ja erikoisohjelmistoja käsittelevistä palvelukuvauksista ja on jaettu kolmeen osaan kohderyhmän perusteella: perusopiskelijat, jatko-opiskelijat ja tutkijat sekä opetushenkilökunta.

Kompassin päivitysoikeuksia antavat ja palautetta vastaanottavat koulutuspalveluissa Titta Koski (etunimi.sukunimi@oulu.fi, p. 48 3596) ja Merja Peurasaari (etunimi.sukunimi@oulu.fi, p. 48 7451). 
Perusopiskelijoille


Opiskeluympäristö: palvelut ja taidot
Wikiin on koottu tietoa itsenäiseen opiskeluun tarkoitetuista tiloista, työasemista, opintoihin liittyvistä tietojärjestelmistä ja yliopistossa opiskelun taidoista.

Tutkimusta tekeville


Tutkimuksen erikoisohjelmistot ja järjestelmät
Wikissä on kuvattu tutkimusta tekevien näkökulmista hyödyllisiä erikoisohjelmistoja, -työasemia ja tietojärjestelmiä.

Opettajille


Opetuksen tietojärjestelmät
Wikissä on kuvattu opettajan työssä tärkeät, Oulun yliopistossa käytössä olevat tietojärjestelmät.


  • No labels