Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tässä KAJO -opintoja varten tuotetussa materiaalissa käsitellään lyhyesti opintokirjoitelman laatimisen peruslähtökohtia.

Tekijä: Eetu Pikkarainen, Kiitokset Veli-Matti Ulvinen avusta APA-tyylin lähdeviittaus-avusta.

Materiaalia on viimeksi päivitetty:

  • No labels