Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Pohjois-Suomen Maantieteellisen Seuran johtokunnan kokous ma 5.10.2015

Seuran johtokunta kokoontuu maanantaina 5.10.2015 klo 18:00. Kokouksessa käsitellään mm. ekskursiotoimintaa ja tulevaa syyskokousta. Johtokunnan kokoukset ovat avoimia seuran jäsenille.


Haastekampanja: PSMS ry haastaa järjestöt osallistumaan Oulun yliopiston varainhankintaan

Pohjois-Suomen Maantieteellinen Seura ry haastaa kaikki yliopistolla toimivat yhdistykset, opiskelija- ja ainejärjestöt, harrastejärjestöt sekä tieteelliset seurat mukaan Oulun yliopiston varainhankintakampanjaan!

Saamme yhdessä kokoon merkittävän summan varainhankinnan hyväksi, jos jokainen yliopistolla toimivista lukuisista järjestöistä osallistuu pienelläkin lahjoituksella varainhankintaan.

Tuetaan yhdessä yhteistä yliopistoamme! Lahjoittamalla sijoitamme yhteiseen tulevaisuuteemme.

Lahjoituksen voi tehdä helposti varainhankinnan kotisivujen kautta.

 

Opiskelijoille suunnattu päiväexscursio Hailuotoon pe 9.10.2015

PSMS järjestää yhdessä EGEA Oulun ja ainejärjestö Atlaksen kanssa erityisesti opiskelijoille suunnatun päiväexcursion
Hailuotoon perjantaina 9.10. Päivän aikana pääsemme tutustumaan Hailuodon saareen ja kuulemme asiantuntijoiden luentoja alueesta.

Excursiopäivän aikataulu on seuraava:

- lähtö klo 11:00 yliopistolta
- menemme 12:00 lautalla, joten saavumme Hailuotoon klo 12:30
- luennot 13:00-14:30 Cafe Purserissa
- lounastauko 60 min Cafe Purserissa (omakustanteinen, esim lohikeitto 7€. Omat eväät voi halutessaan nauttia ulkona)
- retki Marjaniemessä ja mahdollisesti opastettu vierailu majakassa 1-2 h
- paluumatkalla pysähdys lintutornilla (noin 30 min)
- takaisin mantereelle klo 19:00 lautalla

Hailuodon luonnosta ja kulttuurimaisemasta pitää luennon biologi Juha Markkola. Hän myös ohjaa opastetun kierroksen Kirkkosalmen lintutornille. Hailuodon paikallisopas Kalevi Tönkyrä puolestaan kertoo alueen elinkeinoista ja kehityksestä.

Excursiolle ilmoittaudutaan tästä linkistä 1.10. mennessä. Ilmoittautuminen on sitova.  Osallistumismaksun suorittamisesta jaetaan lisäinfoa ilmoittautuneille, mutta maksimissaan se tulee olemaan 13 €. Excursio toteutetaan, mikäli osallistujia on vähintään 30.

Tervetuloa mukaan!

 

Maantieteen väitös: Anja Tuohino la 19.9.2015


Filosofian lisensiaatti Anja Tuohino väittelee lauantaina 19.9.2015 klo 12.00. Väitöstilaisuus on Oulun yliopiston luentosalissa  GO101. Tuohinon väitöskirjan otsikko on "Järven henkeä etsimässä – Maantieteellinen näkökulma järvimatkailun markkinointiin Suomessa" (In Search of the Sense of Finnish Lakes – A Geographical Approach to Lake Tourism Marketing). Vastaväittäjänä toimii dosentti Petri Raivo Karelia ammattikorkeakoulusta. Kustoksena tilaisuudessa toimii professori Jarkko Saarinen Oulun yliopistosta.

Väitöskirjatyö tarjoaa uuden lähestymistavan järvimatkailun kehittämiseen Suomessa. Tutkimuksen tarkoituksena on osoittaa, että tuomalla järvimaisemiin liitettyihin mielenkuviin mukaan paikan hengen käsitteen, markkinointia ja alueellista matkailullista kehittämistä voidaan terävöittää ja järvet matkailullisena resurssina ottaa paremmin markkinoinnin käyttöön.

Lisätietoja


Maantieteen väitös: Joni Vainikka 17.6.2015

Filosofian maisteri Joni Vainikka väittelee keskiviikkona 17.6. klo 12.00. Väitöstilaisuus on Oulun yliopiston luentosalissa GO101. Vainikan väitöstutkimuksen otsikko on “Identities and regions: Exploring spatial narratives, legacies and practices with civic organizations in England and Finland”. Vastaväittäjänä on professori David C. Harvey, Exeterin yliopistosta, Britanniasta. Kustoksena tilaisuudessa toimii professori Anssi Paasi Oulun yliopistosta.

Vainikan väitöskirja käsittelee tilan ja erityisesti alueiden merkitystä identiteeteille. Tutkimuksessa pohditaan alueen, identiteetin, tilan ja ajan merkityksiä, ja sitä kuinka jokainen identiteettitarina on erilainen ja elämänkokemuksia heijasteleva. Työ pohjautuu eritavoin orientoituneiden kansalaisjärjestöjen kanssa tehtyihin fokusryhmähaastatteluihin Suomessa ja Englannissa. Väitöskirjassa annetaan ihmisten keskusteluiden maalata kuva alueellisuudesta ja annetaan vapaus ihmisille itselleen määritellä oma identiteettinsä. Identiteettikeskusteluiden ohella työ käy läpi suomalaista ja englantilaista alueellisuuden historiaa onnistuen myös tuottamaan uutta tulkintaa alueiden perinnöistä.

Lisätietoja

 

PSMS ry palkitsi kevään 2015 pohjoissuomalaisen ylioppilaan

Pohjois-Suomen Maantieteellinen Seura ry palkitsi maantieteen ylioppilaskokeessa korkeimman pistemäärän saavuttaneen pohjoissuomalaisen uuden ylioppilaan. Kunniakirjan ja kirjapalkinnon sai Anne-Mari Kanniala Oulun Lyseon lukiosta. Onnea menestyksestä!


Maantieteen väitös: Vilhelmiina Vainikka 13.6.2015

Filosofian maisteri Vilhelmiina Vainikka väittelee lauantaina 13.6. klo 12.00. Väitöstilaisuus on Oulun yliopiston luentosalissa GO101. Vainikan väitöstutkimuksen aihe on ”Rethinking mass tourism. Professional discourses of mass tourism and destinations” (Uudelleenarviointia massamatkailusta. Ammattilaisdiskurssit nykyajan massamatkailusta ja matkakohteista). Vastaväittäjänä on filosofian tohtori Pau Obrador, University of Sunderland, UK. Kustoksena tilaisuudessa toimii professori Jarkko Saarinen, Oulun yliopisto.

Vainikan väitöskirja käsittelee massaturismin käsitteellistämistä nykyaikana. Tutkimuksessa perehdytään matkailuammattilaisten massaturismipuheeseen ja pohditaan käsitteen käyttökelpoisuutta eri näkökulmista. Aineistoina on käytetty tieteellisiä tekstejä massaturismista ja kahta haastatteluaineistoa: matkanjärjestäjien myyntivirkailijoiden ja oppaiden. Kyseessä on tapaustutkimus suomalaisesta valmismatkailun kontekstista, mutta vahvasti käsitteellisellä, diskurssien tasolla tehtävästä tarkastelusta. Tutkimuksen tuloksena esitellään erilaisia puhetapoja massaturismista ja niiden vaikutuksia sekä ehdotetaan yhteistä viitekehystä massaturismin jatkomäärittelyille.

Lisätietoja


Maantieteen väitös: Heikki Sirviö 29.5.2015

Yhteiskuntatieteiden maisteri Heikki Sirviö väittelee perjantaina 29.5. klo 12.00. Väitöstilaisuus on Oulun yliopiston Kainuun salissa (L2). Sirviön väitöstutkimuksen aihe on: "Valtiomuutos ja satiirin pohjoinen ulottuvuus. Alueellinen ero ja kirjallisuuden politiikka Haanpään, Huovisen ja Heikkisen tuotannossa." (State transformation and the northern dimension of satire. Territorial difference and the politics of literature in selected works by Haanpää, Huovinen and Heikkinen) Vastaväittäjänä on professori Hille Koskela Turun yliopistosta. Kustoksena tilaisuudessa on professori Sami Moisio Oulun yliopisto/Helsingin yliopisto.

Lisätietoja


Sääntöuudistus on astunut voimaan

Pohjois-Suomen Maantieteellinen Seura ry:n säännöt ovat uudistuneet.

Sääntöuudistus hyväksyttiin syyskokouksessa 13.11.2014, ja säännöt kirjattiin yhdistysrekisteriin 2.4.2015.

PSMS ry säännöt

Myös seuran jäsenrekisterin rekisteriseloste on nyt luettavissa Jäsenyys -sivuilla.

 

Pohjois-Suomen Maantieteellisen Seuran kevätkokous ke 22.4.2015

PSMS:n kevätkokous pidetään keskiviikkona 22.4.2015 alkaen klo 16:30, Oulun yliopiston maantieteen laitoksen seminaarisalissa MN210.

Kaikki seuran toiminnasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kokoukseen! Myös jäseneksi liittyminen on mahdollista kokouksessa.

Kutsu kevätkokoukseen 2015

Kevätkokouksen 2015 asialista

 

Nordia-ilta ke 22.4.2015: "Oulun  yliopisto – Pohjoisen veturi?"

PSMS:n kevätkokousta seuraa klo 18:00 Oulun yliopistolla, salissa L2 alkava, kaikille avoin Nordia-ilta, jossa keskustellaan teemalla ”Oulun  yliopisto – Pohjoisen veturi?”.

Keskustelussa kuullaan kommenttipuheenvuoroja muun muassa Oulun yliopiston, Pohjois-Pohjanmaan liiton, BusinessOulun ja Demola Oulun edustajilta. Illan lopuksi on mahdollista tutustua yliopiston tiloihin kampuskävelyn merkeissä.

Lisätietoja illasta löytyy alla olevasta ohjelmasta.

Nordia-illan ohjelma 22.4.2015

Nordia-iltaan tulee ilmoittautua pe 17.4. mennessä: http://goo.gl/forms/FptIVJhKAm

 

Vuoden 2014 toimintakertomus

Vuosi 2014 oli Pohjois-Suomen Maantieteellisen seura ry:n 51. toimintavuosi. Vuoden aikana PSMS:n toimintaan kuuluivat johtokunnan kokoukset, sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset, jäsentoiminta sekä julkaisutoiminta.

Toimintaa kehitettiin julkaisutoiminnan osalta ja näkyvyyttä parannettiin järjestämällä erilaisia tapahtumia jäsenille yhdessä muiden yhdistysten kanssa. Seura järjesti syksyllä myös Itä-Lappi-aiheisen Nordia-illan.

PSMS Toimintakertomus 2014

 

Päiväekskursio BusinessOuluun 30.3.2015 klo 15.00

PSMS järjestää ekskursion Oulun kaupungin liikelaitokseen BusinessOuluun, joka vastaa Oulun kaupungin elinkeinopolitiikan toteutuksesta, kasvuyritysten tarvitsemista palveluista, viennin ja myynnin sekä investointien ja työpaikkojen edistämisestä. Esittely painottaa erityisesti maantieteellisen tiedon ja osaamisen hyödyntämismahdollisuuksia BusinessOulun toiminnassa. Ekskursio on siis erityisen hyödyllinen opiskelijoille, eikä osallistumiseen liity mitään kustannuksia. Ekskursio on maanantaina 30.3 klo 15.00 osoitteessa Yrttipellontie 6, 5.krs. Paikalle saavutaan omilla kyydeillä.


Jäsenkirje

Kevään 2015 jäsenkirje on lähetetty sähköpostitse seuran jäsenille, ja se löytyy myös alla olevasta linkistä. Kirje sisältää tietoa seuran toiminnasta ja kevään 2015 tapahtumista.

Jäsenkirje


Pohjois-Suomen Maantieteellisen Seuran johtokunnan kokous 19.2.2015

Seuran johtokunta kokoontuu torstaina 19.2.2015 klo 12.30.  Paikka on MN210 maantieteen laitoksella. Kokouksessa käsitellään mm. viime vuoden toimintakertomusta, jäsenkirjettä sekä julkaisu- ja ekskursiotoimintaa. Kokoukset ovat avoimia seuran jäsenille.


Pohjois-Suomen Maantieteellisen Seuran johtokunnan kokous 14.1.2015

Seuran johtokunta kokoontuu keskiviikkona 14.1.2015 klo 9.00.  Paikka GO227 maantieteen laitoksella. Kokouksessa käsitellään tulevan vuoden toimintaa sekä johtokunnan sisäistä työnjakoa. Kokoukset ovat avoimia seuran jäsenille.


Joulutervehdys

Pohjois-Suomen Maantieteellinen Seura ry kiittää kuluneesta vuodesta sekä toivottaa hyvää joulua ja kaikkea hyvää vuodelle 2015!

Joulutervehdys


Pohjois-Suomen Maantieteellinen Seura ry:n kannanotto: Päivittämisehdotukset lukiomaantieteen opetussuunnitelman perusteisiin

Lukion tuntijakoon on tehty 13.11.2014 Valtioneuvoston asetuksella (A13.11.2014/942) muutoksia, jotka heikentävät maantieteen asemaa lukio-opetuksessa. Pohjois-Suomen Maantieteellinen Seura ry on laatinut kannanoton, jolla seura pyrkii vaikuttamaan maantieteen sisältöihin lukion uudessa opetussuunnitelmassa. Kannanottoa tukevat Atlas - Oulun yliopiston maantieteilijät ry sekä egeaOulu ry – nuorten eurooppalaisten maantieteilijöiden alajärjestö.

Kannanotto


Pohjois-Suomen Maantieteellisen Seuran johtokunta 2015

Pohjois-Suomen Maantieteellinen Seura ry valitsi syyskokouksessaan 13.11.2014 uuden johtokunnan, joka aloittaa toimintansa vuoden 2015 alussa. Puheenjohtajana jatkaa Kaarina Tervo-Kankare, varapuheenjohtajana Helena Tukiainen, sihteerinä Terhi Järvinen, taloudenhoitajana Fredriika Jakola, notaarina Niina Kotavaara ja jäseninä Ossi Kotavaara (vastaava toimittaja) sekä Tiia Possakka (tapahtumavastaava). Uutena johtokunnan jäsenenä aloittaa Sara-Juulia Tervola (Atlas-edustaja).


Monkgogi Lenaon matkailumaantieteen väitöskirjaa voi ostaa Pohjois-Suomen Maantieteelliseltä Seuralta

Monkgogi Lenaon väitöskirjaa "Rural tourism development and economic diversification for local communities in Botswana: The case of Lekhubu Island" voi ostaa Pohjois-Suomen Maantieteellisen Seuran notaarilta: psms.notaari(at)oulu.fi. Julkaisun hinta on 20 €. Seuran jäsenet saavat 20 %:n alennuksen myyntihinnasta. Väitöskirjan elektroninen versio on luettavissa seuran sivuilla. Lenaon väitöstilaisuus oli 22.11.2014 Oulun yliopistolla. 

Monkgogi Lenao: Rural tourism development and economic diversification for local communities in Botswana: The case of Lekhubu Island

 

Vuoden 2014 vuosikirjaa "East meets North"  voi ostaa Pohjois-Suomen Maantieteelliseltä Seuralta

Vuosikirjaa voi ostaa Pohjois-Suomen Maantieteellisen Seuran notaarilta: psms.notaari(at)oulu.fi. Julkaisun hinta on 17 €. Seuran jäsenet saavat 20 %:n alennuksen myyntihinnasta. Elektroninen versio on luettavissa seuran sivuilla.

NGP Yearbook 2014


 
Pohjois-Suomen Maantietellinen Seura ry
Maantieteen laitos
PL 3000, 90014 Oulun yliopisto
psms(at)oulu.fi
Facebook: "Pohjois-Suomen Maantietellinen Seura"
© PSMS
updated 22.5.2015
 
  • No labels