Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pohjois-Suomen maantieteellinen seura

Pohjois-Suomen maantieteellinen seura ry. (PSMS) on ollut vuodesta 1963 lähtien olennainen osa pohjoissuomalaista maantieteellistä identiteettiä. Tavoitteidensa mukaisesti PSMS toimii maantieteilijöiden ja sen lähitieteiden harjoittajien yhdyssiteenä, järjestää kokouksia, ohjelmatilaisuuksia, julkaisee kahta tieteellistä sarjaa (Nordia Geographical Publications ja Nordia Tiedonantoja) sekä tukee mahdollisuuksiensa mukaan taloudellisesti erityisesti nuorten maantieteilijöiden toimintaa.

Seura järjestää vuosittaisia yleiskokouksia sekä rentoja esitelmätilaisuuksia, joissa esittäytyvät maantieteen eri suuntaukset. Ajoittain järjestettävä Nordia-päivä on merkittävä pohjoissuomalainen maantieteellinen tapahtuma, missä pääsevät yhtä lailla esille alan tärkeät edustajat huomattavine saavutuksineen kuin myös vasta uraansa aloittelevat nuoret maantieteilijät. Ekskursioita on seuran toimesta viime vuosina järjestetty mm. Romaniaan, Norjaan ja Kostamukseen.

PSMS:n johtokunnassa toimii sekä maantieteen laitoksen henkilökuntaa että opiskelijajäseniä. Virkeä, aktiivinen ja nuorekas jäsenkunta on seuran toiminnan ydin. Pohjois-Suomen Maantieteelliseen Seuraan kuuluu vuoden 2010 jäsenrekisterin mukaan 59 henkilöä, joista 14 on opiskelijajäsentä. Itse seuraan kuuluminen edellyttää jäsenmaksun suorittamista, joka on opiskelijoiden osalta 7 euroa ja muilta 15 euroa vuodessa. Liittyessäsi PSMS:n jäseneksi saat itsellesi tasokkaan, kerran vuodessa ilmestyvän Yearbookin, joka sisältää pääasiassa pohjoissuomalaisten maantieteilijöiden tuottamia englanninkielisiä artikkeleita maantieteen eri aloilta. Jäsenenä olet myös oikeutettu osallistumaan seuran järjestämiin tilaisuuksiin ja matkoille.

 

OULUN YLIOPISTO
MAANTIETEEN LAITOS
PL 3000
90014 OULUN YLIOPISTO

© PSMS
 updated 3.4.2014
mailto: kaarina.tervo(at)oulu.fi] / maaria.niskala(at)oulu.fi

 
  • No labels