Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Tutkimuksen julkaiseminen Nordia sarjoissa

Nordia Geographical Publications -sarjassa (NGP) julkaistaan Oulun yliopiston maantieteen tutkimusryhmässä tehtyjä ja hyväksyttyjä lisensiaatin- ja väitöstutkimuksia. Lisäksi tässä sarjassa julkaistaan vuosittain NGP Yearbook, jossa esitellään pohjoista maantieteellistä tutkimusta. NGP-yearbookissa julkaistavat artikkelit vertaisavioidaan kaksoissokko-menettelyllä.

Nordia Tiedonantoja -sarjassa (NT) julkaistaan pääosin Oulun yliopiston maantieteen laitoksella tehtyjä tai sen yhteistyötahojen tuottamia tutkimuksia ja selvityksiä. Nordia Tiedonantoja -sarjaa toimitetaan tarpeen mukaan, PSMS:n johtokunnassa hyväksyttyjen julkaisutarjousten perusteella.

Tieteellisten seurain valtuuskunta on noteerannut Nordia Geographical Publications -sarjan Julkaisufoorumi-luokituksessa tasolle 1 (perustaso).

Tutustu aluksi kirjoittajan ohjeisiin. NGP Yearbookia koskevat yksityiskohtaisemmat ohjeet löytyvät täältä . Lähteiden ja viittaamisen osalta muotoseikoissa noudatetaan Terra-lehden ohjeita, jotka ovat luettavissa verkosta Terran sivuilta.

Julkaisuprosessi

Julkaisuprosessin aloittaminen Nordia Geographical Publications tai Nordia Tiedonantoja -sarjoissa edellyttää julkaisutarjouksen tekemistä. Julkaisutarjous osoitetaan PSMS:n johtokunnalle, joka käsittelee tarjouksen kokouksessaan. Jo ennen julkaisutarjouksen toimittamista on hyvä olla yhteydessä PSMS:n vastaavaan toimittajaan, (Heikki Sirviö nordia.editor(at)oulu.fi), joka voi antaa lisätietoja käsikirjoituksen hyväksymisen ja taiton aikataluista sekä muista käytännön asioista.

Julkaisutarjouksen tulee sisältää tiedot tarjouksen tekijästä, käsikirjoituksen otsikosta ja kirjoittajista. Lisäksi mainitaan käsikirjoituksen sivumäärä sekä kuvien ja taulukoiden lukumäärä. Julkaisutarjoukseen on syytä liittää tiedot myös painomäärästä sekä painokulujen rahoittajasta.

Halutessasi julkaista lisensiaatin- ja väitöstutkimuksen täytä ja palauta Nordia Geographical Publications -tarjousmalli.

Halutessasi julkaista esim. tutkimusraportin täytä ja palauta Nordia Tiedonantoja -tarjousmalli.

Tietoa väittelijöille

Väitöskirjan julkaisuprosessi Nordia Geographical Publications -sarjassa  on suunniteltu mahdollisimman ketteräksi. Tämä säästää väittelijän aikaa ja vaivaa väitöksen alla.

Väittelijöille on tarjolla arvokasta (mutta huom! viitteelistä) tietoa sisältävä Survival Kit. Tietoisku sisältää ajantasaisimmat ohjeet Nordia Geographical Publications -sarjassa julkaiseville väitöskirjatyön käytännön asioista.

Perehdy Oulun yliopiston ohjeisiin väitöskirjan julkaisemiseksi muissa sarjoissa kuin Acta, katso UUSI ohje korvattavista pakollisista kappaleista sekä tutustu Oulun yliopiston väittelijän ohjeisiin.

Tiedot ajantasaistettu 9.2.2018.

Sovi toimittajan kanssa väitöskirjan tai muun julkaisun julkaisuaikataulun päivämäärät (varaa noin kuusi viikkoa aikaa)

(Valmis!) materiaali taittoon (kaksi viikkoa)

Vedokset tarkastettavaksi (väh. 2-3 päivää)

Vedoksien korjaus ja korjatun vedoksen tarkastus (noin viikko)

Materiaali painoon (5 työpäivää), hanki painotarjous ja varaa painoaika ennakkoon!

Painetun vedoksen tarkastaminen

Väitöskirjan riiputtaminen (10 päivää) ennen väitöstä

 

  • No labels