Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pohjois-Suomen maantieteellinen seura ry (PSMS) on ollut vuodesta 1963 lähtien olennainen osa pohjoissuomalaista maantieteellistä identiteettiä.Tavoitteidensa mukaisesti yhdistys pyrkii edistämään Pohjois-Suomen maantieteilijöiden välistä vuorovaikutusta, maantieteellisen tiedon leviämistä ja saavutettavuutta akateemisessa yhteisössä ja yhdistyksen jäsenten keskuudessa. Lisäksi yhdistys pyrkii lisäämään maantieteen ja maantieteellisen osaamisen tunnettuutta Pohjois-Suomessa sekä osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun tärkeistä ja ajankohtaisista maantieteellisistä teemoista.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä kokouksia, esitelmätilaisuuksia ja retkiä/ekskursioita sekä harjoittamalla julkaisutoimintaa. Lisäksi yhdistys voi jakaa apurahoja ja stipendejä. PSMS on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen.

PSMS:n johtokunnassa toimii  maantieteen laitoksen henkilökuntaa, opiskelijajäseniä ja laitoksen ulkopuolella työskenteleviä maantieteilijöitä. Virkeä ja aktiivinen jäsenkunta on seuran toiminnan ydin. Pohjois-Suomen maantieteelliseen seuraan kuuluu noin 70 jäsentä.

PSMS ry säännöt

 

  • No labels