Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Oulun yliopisto hyödyntää sosiaalista mediaa monipuolisesti

Oulun yliopisto pyrkii hyödyntämään monipuolisesti sosiaalisen median mahdollisuuksia ja kannustaa yliopistoyhteisön jäseniä osallistumaan verkkoyhteisöihin ja -keskusteluihin. Sosiaalisen median hyödyntäminen on tavoite, joka koskee koko Oulun yliopistoa. Sosiaalista mediaa hyödynnetään esimerkiksi yliopiston markkinoinnissa, rekrytoinnissa, opetuksessa ja vuorovaikutuksessa eri sidosryhmien kanssa. Tämä ohjeistus perustuu ohjeeseen Oulun yliopisto sosiaalisessa mediassa (25.3.2011, PDF).

Sosiaalinen media eli some käsittää sekä varsinaiset sosiaalisen median palvelut (Facebook, YouTube, Twitter, blogit, wikit jne.) että sosiaalisen median toiminnot muissa verkkopalveluissa (esim. uutissivustojen kommenttipalstat). Sosiaalinen media voidaan määritellä prosessiksi, jossa yksilöt ja ryhmät rakentavat yhteisiä merkityksiä sisältöjen, yhteisöjen ja verkkoteknologioiden avulla (lähde: http://fi.wikipedia.org/wiki/Sosiaalinen_media). Sosiaalisen median hyödyntämisen kannalta on tärkeää arvioida ja tunnistaa kunkin verkkopalvelun tarjoamat mahdollisuudet.

Sosiaalisessa mediassa toimitaan useissa rooleissa. Tärkein jako on toiminta työroolissa ja yksityishenkilönä. On tyypillistä, että roolit sekoittuvat, eikä niitä aina ole tarkoituksenmukaistakaan erottaa. Joissakin sosiaalisen median palveluissa ei ole edes luvallista perustaa omaa käyttäjätunnusta työ- ja vapaa-ajan käyttöä varten. Kuitenkin sekä Suomen lait että työtehtäviin liittyvät vastuut ja velvollisuudet ovat voimassa sosiaalisessa mediassa.

Tässä ohjeistuksessa sosiaalisen median käyttöä tarkastellaan seuraavista näkökulmista:

Oulun yliopiston ja sen yksiköiden edustaminen sosiaalisessa mediassa

Yliopiston, tiedekuntien, laitosten ja tutkimusyksiköiden edustaminen sosiaalisen median profiilien kautta.

Lue lisää >>

Sosiaalisen median työskentelytilojen ylläpito

Yhteistyö-, opetus- tai tutkimustarkoitukseen perustettujen verkkoympäristöjen ylläpitäminen.

Lue lisää >>

Työntekijänä sosiaalisessa mediassa

Yliopiston työntekijänä sosiaalisessa mediassa toimiminen henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella.

Lue lisää >>

Opiskelijana sosiaalisessa mediassa

Yliopiston opiskelijana sosiaalisessa mediassa toimiminen henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella.

Lue lisää >>

Katso myös täydentävät ohjeistukset . Lisäksi sivustolla on hyvä tietää -osio, jossa on lisätietoa sosiaaliseen mediaan liittyen, sekä lista Oulun yliopiston sosiaalisen median profiileista ja ympäristöistä .Tämä ohjeistus perustuu ohjeeseen Oulun yliopisto sosiaalisessa mediassa (25.3.2011)

  • No labels