Skip to end of metadata
Go to start of metadata

(Tämä on nyt suljettu alue!)

Tämä on KAJO-opintoihin kuuluvan kurssin TUTKIMUSKURSSI I (411006A, 10op) oppimateriaalipaketti.

Materiaali koostuu kurssin tavoin useasta osasta:

A) Kvantitatiivisen tutkimuksen peruskurssi

  1. Tutkimuksen lähtökohdat (Jouni Peltonen)
  2. Tilastomenetelmät (Jouni Peltonen)

B) Kvalitatiivisen tutkimuksen peruskurssi (Veli-Matti Ulvinen)

  • No labels