Blog from March, 2014

Materiaaleja:

Suunnitteluhaaste:

Tämä haaste ON osa kurssisuoritusta (haaste - taustapaperi - casetehtävä toisen ryhmän tehtäväksi - oman ryhmän opetuskokonaisuudeksi toteuttama case) ja tämän(kin) tekeminen tulee dokumentoida tehtävän ohjeistuksessa kuvatulla tavalla (smile)

Tavoitteena:

  • Laatia ryhmän suunnitteluhaaste joka ohjaa ryhmänne työskentelyä ensimmäisessä itsenäisen ryhmätyöskentelyn vaiheessa.

Ryhmänne suunnitteluhaaste on käytännössä laatimanne tutkimusongelma tai tutkimustehtävä joka ohjaa ryhmänne työskentelyä tämän harjoitustehtävän ajan. Hyvä haaste on kansantajuisesti muotoiltu epämääräinen ongelma joka on kuitenkin ratkaistavissa (ei esim. sellainen joka johtaa suoraan jonkin sovelluksen, tuotteen tai palvelun kehittelyyn).

  1. Laatikaa kriteeristö jonka perusteella laaditte suunnitteluhaasteenne. Minkä oppiaineiden/oppiaineen opetuksen/oppimisen kehittämiseen haasteenne liitty? Minkälaisia tulevaisuuden taitoja suunnitteluhaasteessanne käsitellään? Suuntaatteko nykyisen OPSin kehittämiseen vai haluatteko uudistaa koulua radikaalimmin? (nämä kysymykset ovat vain ajattelunne käynnistämiseksi, voitte pohtia asiaa myös muista näkökulmista)

  2. Pohdiskelkaa kuinka laatimanne kriteerit ovat linjassa työelämän muutosten / koulujärjestelmän haasteiden / oppilaiden arkielämän jne. kanssa
  3. Pohtikaa kohdan kaksi muutoksia / haasteita laajemmassa kontekstissa ja miettikää niitä oppilaiden ja opettajien näkökulmasta.

  4. Valitkaa kaksi suurinta haastetta mitkä nousevat kohdista 2-3.

  5. Laatikaa yhden kappaleen suunnitteluhaaste joka on kysymysmuodossa ja täyttää "epämääräisen ongelman" kriteerit.

 

Kurssin luennot ovat ohitse. Wikit löytyvät luentokysymyksineen ja tallenteineen täältä wikistä. Huomasin tänään kauhukseni että kummankaan luennon tallenteissa ei ole ääntä. Olen aiemmin käyttänyt iPad-tablettia luentojeni tallentamiseen Adobe Connectissa ongelmitta, nyt testasin Android-tablettia ja jostain syystä äänet (eli puhe) eivät tallentuneet. Teknisesti kaikki oli kunnossa, mutta Android-puolella on niin valtava laitekirjo että tällaista tapahtuu.

Olen luonnollisesti tästä suuresti pahoillani ja päätin hieman helpottaa liikunnan sivuainelaisten kysymyksiin vastailua pitämällä kysymykset samoina kuin muillekin.

Luennot ym. löytyvät siis täältä: Luennot