Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Käyttäkää tätä dokumenttia työnne suunnittelun pohjana. HUOMATKAA että dokumentti on iteratiivinen eli sitä tulee päivittää työskentelyn edetessä.

Ryhmän jäsenten nimet: Henna, Joonas, Nina, Satu ja Kirsi

Huom! Muistakaa ilmoittaa tämän dokumentin linkki

Ryhmätyöskentelyn suunnittelu

 1. Kuvailkaa suunnitteluhaastettanne. Mitä osa-alueita taustaselvityksenne sisältää? Minkälaisia asioita case-tehtäväänne kuuluu? Miten aiotte vastata toisen ryhmän laatimaan case-tehtävään?

Taustaselvityksessämme tarkastelemme POPsin ala-asteen opetussuunnitelmaa sekä yhteisöllistä oppimista käsitteenä. Valitsimme aiheen, johon pystyimme yhdistelemään eri oppiaineita sekä yhteisöllistä oppimista verkossa. Case-tehtävässämme opettajan tulee hankkia yhteistyöluokka ruotsista ja suunnitella heidän opettajan kanssa projektin sisältöä ja tavoitteita. Tavoitteenamme on, että projektin aikana oppilaat saavat verkossa tehdä ryhmässä (jokaisessa ryhmässä on myös toisen maan oppilaita) esitelmän toisen maan kulttuurista. Ruotsalaiset ja suomalaiset oppilaat voivat täydentää toisten työtä. Lopuksi jokainen esittelee oman lopputuloksen. Opettajan tehtäväksi jää seurata jokaisen ryhmän jäsenen toimintaa ja ryhmän yhteistyötä.

Aiomme vastata case-tehtävään jakamalla tehtävä eri osa-alueisiin ja aikatauluttamalla se. Lisäksi saatamme jakaa joitain osa-alueita tietyille henkilöille.

 

 

 

 

 1. Mitä asioita teidän tulee huomioida suunnitellessanne taustaselvitystä (kohta B) ja case-tehtävää? (kohta C). Entä vastaustanne toisen ryhmän laatimaan caseen (kohta D)          

      Taustaselvityksessämme ja case-tehtävässämme meidän tulee huomioida aikataulurajat, Popsi sekä kohderyhmä. Vastauksessamme joudumme miettimään samoja asioita, mutta pohtia myös vielä tarkemmin esimerkiksi opettajan toimintaa, oppilaiden tavoitteita, arviointia sekä tuntien sisältöä ja aikataulutusta.

              

 

 1. Miten vaiheistatte työskentelyänne? Laatikaa konkreettinen aikataulu ja välitavoitteet työskentelyllenne.
  Aluksi pohdimme yhdessä tehtävää ja mietimme siihen päätavoitteet ja sisällöt. Tämän jälkeen olemme keskustelleet facebookissa mitä kukin tekee. Nina kirjoitti yhteisöllisestä oppimisesta, Joonas case-tehtävää, Henna alun runkoa ja kommentointia muille, Kirsi muokkailli vastauksia, Satu muokkaili ja kommentoi eri tehtäviä. Tavoite on että saamme case-tehtävän valmiiksi toiseen tapaamiseen ja lopullisen tehtävän huhtikuun loppuun mennessä.

 2. Miten organisoitte ryhmänne työskentelyä?  Jakakaa selkeät vastuualueet ryhmän jäsenten kesken
     Henna yrittää pohtia aluksi ja tehdä runkoa tehtävälle,(koska tarvin pisteet huhtikuun lopussa) muut jatkavat siitä. Päivitän huomenna lisää, sillä ei olla tarkemmin mietitty.   
  Ryhmällämme on facebookissa oma keskustelu, jossa pidämme yhteyttä ja sovimme käytännön asioista. Keskustelu luotiin ryhmän ensimmäisessä tapaamisessa ja siellä olemme pohtineet aikatauluja, työskentelytapoja ja miettineet vastuualueiden jakoa ryhmän jäsenten kesken.            

Pohtikaa vielä seuraavia asioita:                            

 1. Kuinka haastavana pidätte tätä tehtävää? Selittäkää miksi?         

  Tehtävä on erilainen kuin mihin ollaan totuttu täällä koulussa, sillä annamme oman suunnitelmamme toiselle tehtäväksi. Tämä tuottaa jonkin verran haastetta sillä joudumme miettimään tarkoin tehtävämme tavoitteita sekä taustaa. Lisäksi mietityttää minkälaisia tehtäviä ryhmässämme tehdään, ettei kenellekään tulisi liikaa tehtävää. Muutenkin tehtävänanto poikkeaa jonkin verran totutusta, tähän ei ole ihan niin helppo päästä kiinni kuin joihinkin aiempiin tehtävänantoihin.

 2. Millaisen tavoitteen asetatte ryhmätyöskentelylle? 

  Haluaisimme, että jokainen ryhmän jäsen pyrkisi edesauttamaan työskentelyämme yhdessä ja saisimme mukavan case- tehtävän ja vastauksen aikaseksi. Olisi myös suotavaa, että laatimamme case-tehtävänanto ja vastauksemme toisen ryhmän tehtävänantoon olisivat sellaisia, että ne olisi mahdollista oikeasti toteuttaa.
   

 3. Miten aiotte työskennellä ryhmänä, jotta saavutatte tämän tavoitteen? 

  Pyrimme keskustelemaan facebook-ryhmässämme tehtävän edistymisestä sekä tapaamme useamman kerran kurssin aikana.


  11.-12.4. 2014 Kävimme facebookissa kiivasta keskutelua tehtävänjaosta ja aikataulutuksesta
   
  14.4. 2014 Lindell kehitteli ryhmämme case-tehtävän aiempien keskustelujen ja informaation pohjalta. Ryhmän muut jäsenet ottavat kantaa Joonaksen tuotokseen!!! Muokkausehotuksia, kommenteja yms. (big grin)

  17.4.2014 Meidän ryhmälle napsahti Raijan ja kumppaneiden suunnitteluhaasteeseen vastaaminen. Tarkoituksena siis yhdistää ympäristätiedon opetukseen liikuntaa, teknologiaa hyödyntäen.

  25.4-2.5.2014 Keksustelua facebookissa haasteetseen vastaamisesta ja vastauksen kehittelyä wikiin. 

  5.5.2014 Casetehtävä alkaa näyttää aika hyvältä! (smile)
 • No labels

1 Comment

 1. äyttäkää tätä dokumenttia työnne suunnittelun pohjana. HUOMATKAA että dokumentti on iteratiivinen eli sitä tulee päivittää työskentelyn edetessä.

  Nyt suunnittelemaan siitä! Hus! Hus!

  Isoveli valvoo ja kyylää!