Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opinto-opas

Opinto-oppaassa kuvataan kurssin sisältöä seuraavalla tavalla:

Kurssin laajuus:  3 op

Kursin suoritettuaan opiskelija:

 • ymmärtää yhteisöllisen oppimisen teoreettisia perusteita
 • osaa arvioida yhteisöllisen työskentelyn ja asiantuntijuuden jakamisen merkitystä 2000-luvun opettajan työlle ja sen suhdetta omaan opiskeluunsa.
 • osaa työskennellä yhteisöllisesti hyödyntäen sosiaalisen median sovelluksia.

Sisältö:

 • Yhteisöllisen oppimisen teoreettiset periaatteet
 • Muutokset koulumaailmassa ja opiskelussa: hajautettu asiantuntijuus, opettajaverkostot- ja yhteisöt, yhteisöllinen tiedonrakentelu
 • Sosiaalinen media ja tieto- ja viestintätekniikan sovelluksen vuorovaikutuksen rikastajana

Järjestämistapa

 • Monimuoto-opetus

Toteutustapa

 • Luentoja 4h,
 • seminaari 6h,
 • verkkopohjaista ryhmätyöskentelyä 10h
 • omatoimista työskentelyä.

Kohderyhmä:

 • Luokanopettajaopiskelijat, erityisesti laaja-alaiset

Loput opinto-oppaan kurssikuvauksesta löytyy täältä:https://noppa.oulu.fi/noppa/kurssi/405033a/esite

Kurssin rakenne ja sisältö

 

 • No labels