Child pages
 • Liikuntahaaste, Tiina,Elli,Marjo, Katri
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Käyttäkää tätä dokumenttia työnne suunnittelun pohjana. HUOMATKAA että dokumentti on iteratiivinen eli sitä tulee päivittää työskentelyn edetessä.

Ryhmän jäsenten nimet:

Huom! Muistakaa ilmoittaa tämän dokumentin linkki

Ryhmätyöskentelyn suunnittelu

 1. Kuvailkaa suunnitteluhaastettanne. Mitä osa-alueita taustaselvityksenne sisältää? Minkälaisia asioita case-tehtäväänne kuuluu? Miten aiotte vastata toisen ryhmän laatimaan case-tehtävään?

 2. Mitä asioita teidän tulee huomioida suunnitellessanne taustaselvitystä (kohta B) ja case-tehtävää? (kohta C). Entä vastaustanne toisen ryhmän laatimaan caseen (kohta D) 
                           
 3. Työskentelyn vaiheistaminenKonkreettinen aikataulu ja välitavoitteet työskentelyllenne. Ensimmäisellä harjoituskerralla keskustelimme haastetehtävästä ja päätimme aiheeksemme liikuntaan liittyvän haasteen. Kasvotusten tapahtuneen "alkukeskustelun" jälkeen siirryimme wikin maailmaan. Tapaamme kasvotusten työn edetessä, mutta pääpaino on wikissä tapahtuvassa työskentelyssä. Kirjoitamme wikiin prosessikirjoituksen mallia käytttäen, ja jokaisen tulee osallistua wikityöskentelyyn. Haasteen tulee olla valmis seuraavalla harjoituskerralla eli 11.4.    

 4. Miten organisoitte ryhmänne työskentelyä? Jakakaa selkeät vastuualueet ryhmän jäsenten kesken   

  Ensin jokainen keskittyy yhteen kysymykseen, johon vastaa. Sen jälkeen jokainen lukee toisten kirjoittamat suunnitelmat ja kommentoi, täydentää ja hioo lopulliseen muotoon.                 

Pohtikaa ja vielä seuraavia asioita:                            

 1. Kuinka haastavana pidätte tätä tehtävää? Selittäkää miksi?       
  Liikunnan lisäämisestä koulupäivään puhutaan paljon, mutta käytännön toimet ontuvat. Materiaalia löytyy paljon (esim. liikkuva koulu, nuori suomi jne.) joten sen puolesta tehtävään on helppo orientautua. On kuitenkin haaste saada liikuntaa integroitua joka oppitunnille, eli että liikunta tulisi osaksi koko koulupäivää, ei vain pitempinä välitunteina jne.      
  Haaste on myös saada jokainen oppilas innostumaan ja ymmärtämään liikunnan merkitys omassa elämässä, jotta lapset saataisiin liikkumaan ja ottamaan liikunnan osaksi elämäänsä.

 2. Millaisen tavoitteen asetatte ryhmätyöskentelylle? 
 3. Miten aiotte työskennellä ryhmänä, jotta saavutatte tämän tavoitteen?
 • No labels

2 Comments

 1. Moi! eikös ole kiva haastetehtävä? 

 2. Yes, on kiva tehtävä!