Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Olen työskennellyt opetustehtävissä vuodesta 2001 lähtien. Opetuskokemukseni koostuu:

1) Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnassa annettavasta suomen- ja englanninkielisestä perusopetuksesta (sisältäen opinnäytetöiden ja opetusharjoitteluiden ohjaamisen),

2) yliopiston henkilöstön täydennyskoulutuksesta sekä

3) muille oppilaitoksille (esim. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu/ XAMK) pidetyistä koulutuksista.

Opettamani teemat liittyvät oppimisen teorioihin (mm. yhteisöllinen oppiminen, teknologiatuettu oppiminen, oppimista edistävä vuorovaikutus), tutkimusmenetelmiin (laadullinen tutkimus, mixed methods), teknologian opetuskäyttöön sekä erilaisten koulutusprojektien toteuttamiseen.

Koulujen kanssa teen vuosittain yhteistyötä erilaisten opetuksen kehittämishankkeiden ja opiskelijoiden kentällä toteuttamien projektitöiden kautta. Vuosien varrella olemme tehneet yhteistyötä mm. Oulun normaalikoulun, Rajakylän koulun, Ritaharjun koulun, Madetojan lukion, Iissä sijaitsevan Valtarin koulun sekä Kastellin koulun kanssa.

Paikallisella tasolla teemme opetusyhteistyötä myös Oulun ammattikorkeakoulun kanssa. Kansallisella tasolla teemme yhteistyötä muiden yliopistojen kanssa, esim. toteutamme Turun yliopiston kanssa yhteistyössä maisteriohjelmaamme kuuluvaa 'Computer-Supported Collaborative Learning' -kurssia. Kansainvälisessä tasolla opetusyhteistyökumppaneinamme ovat olleet mm. Targovisten Valahe yliopisto (Romania), Tallinnan yliopisto (Viro), Trondheimin tekninen yliopisto (Norja), Saarlandin yliopisto (Saksa), Linnaeus yliopisto Malmön yliopisto (Ruotsi), Bristolin yliopisto (Iso-Britannia) sekä Hollannin avoin yliopisto. 

Teemme opintojen puitteissa myös yritysyhteistyötä. Yrityskumppaneitamme ovat mm. Lyfta, Ludocraft sekä lukuisat oululaosaiset mikroyritykset.

Tiimiopettajuus on ollut jo vuosien ajan luonnollinen osa opettajan arkeani. Tiimiopettajuus on yhteisopettamisen lisäksi opetuksen suunnittelua, kehittämistä ja materiaalien jakamista kollegoiden kanssa. 

LET-maisteriopiskelijarymä 2016

Kuva: Antti Siipo

  • No labels