Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Essi Vuopala, KT, oppimisen ja koulutusteknologian yliopistonlehtori

Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö

etunimi.sukunimi@oulu.fi

p. 040-5470778
  • No labels