Page tree

Get started by adding some pages to this space. Create page.

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Blanko r.y. on Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteen opiskelijoiden kilta. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia tietojenkäsittelytieteen opiskelijoiden etujärjestönä ja yhdyssiteenä sekä Oulun yliopistossa että valtakunnallisesti, ja siten tukea alan opiskelijoiden yhteisiä pyrkimyksiä.

Lisätietoa löydät Blanko ry:n nettisivulta

palautepäivät