Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Loisten ja isäntien evoluutio. Eräiden loislaakamatojen ja niiden kalaisäntien suhteet erityisesti jääkauden jälkeisessä Pohjois-Euroopassa selviävät molekyyligenetiikan avulla. Keskeisinä esimerkkilajeina ovat ovat lohi ja Gyrodactylus salaris .

Suurpetojen luonnonsuojelugenetikka. Tutkitaan suurpetojen ja vähän pienpetojenkin luonnonsuojelugenetiikkaa ja jonkin verran myös populaatiobiologiaa. Ks. tarkemmin www.flrp.org

Kesyhanhen domestikaatiohistoria.