Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kesäopetus 2019:

802336A Salausmenetelmät

...

Kohderyhmä: Matematiikan pää- ja sivuaineopiskelijat

Lisätietoja: Verkkomateriaali + tuutorointi. Toteutus kesäkuu 2018.

801623S Johdatus koodausteoriaan

Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja:
Ilmoittautuminen: WebOodi
Kohderyhmä: Matematiikan pää- ja sivuaineopiskelijat

Lisätietoja: Aloitus viikolla 31 elokuussa, opetus päiväaikaan.

 

Kesätentit 2018:

Ma 18.6.2018 klo 12-15

...

802151P

...

Ma 13.8.2018 klo 12-15

...

Matriisit ja optimointi kauppatieteilijöille

...

Johdatus tilastotieteeseen

...

Ilmoittautuminen WebOodissa toukokuussa 2018

Katso Yliopiston kesäopinnot, matematiikka