© University of Oulu

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Redirect
locationhttps://wiki.oulu.fi/pages/viewpage.action?pageId=45810027

Anchor
alku
alku

Section
borderfalse
Column
width70%

Viittausseuranta tarkoittaa automaattisen uutuusseurannan asettamista tietyn artikkelin tai tietyn tutkijan kirjoittamien artikkelien saamille uusille viittauksille, jolloin seurantahaku kohdistuu tietokantaan tulevien uusien artikkelien lähdeluetteloon. Viittausseurannan avulla tutkija voi helposti seurata omien julkaisujensa tai toisen tutkijan julkaisujen saamia viittauksia. Mielenkiintoisen artikkelin saamia viittauksia seuraamalla voi myös löytää omaan aiheeseen liittyviä uusia artikkeleita.

Anchor
an1
an1

Artikkelikohtainen viittausseuranta (Document Citation Alert)

Viittausseurannalla voidaan seurata valitun artikkelin saamia viittauksia siinä tietokannassa, johon seuranta on asetettu.Tetokannoissa kuten Scopus ja Web of Science   viittausseurantamahdollisuus on sekä alert-palveluna että RSS-syötteenä. Kun seurattavaan artikkeliin on viitattu jossakin tietokantaan kuuluvan lehden uudessa artikkelissa, käyttäjä saa tiedon valitsemaansa seurantyökaluun, alert-palvelun kautta sähköpostiviestin tai RSS-syötteen.

Scopus-tietokannassa artikkelin voi asettaa viittausseurantaan Alert-palvelun tai RSS-syötteen avulla.
Kuvan lähde: Scopus <http://www.scopus.com> 2.9.2013.

Web of Science -tietokannassa Create Citation Alert- linkin kautta voi valita artikkelikohtaisen viittausseurannan joko sähköpostiviestinä tai RSS-syötteenä.
Kuvan lähde: Web of Science <http://www.isiknowlwdge.com/> 2.9.2013.

 

Anchor
an2
an2

Kirjoittajakohtainen viittausseuranta (Author Citation Alert)

Scopus-tietokannassa viittausseurannan avulla on mahdollista seurata tietyn tutkijan saamia viittauksia alert-palvelun avulla. Käyttäjä saa tiedon, kun valitun tutkijan johonkin Scopus-tietokannassa olevaan artikkeliin viitataan toisessa tietokantaan sisältyvässä artikkelissa.

Scopus-tietokannassa voi tehdä kirjoittajakohtaisen viittausseurannan Author details -sivulla mm. Citations - kohdassa olevan Set alert -linkin kautta. Esimerkissä seuranta on tehty Jorge E Hirschin kirjoittamiin julkaisuihin.
Kuvan lähde: Scopus  <http://www.scopus.com> 27.8.2013.

Panel

Sivun alkuun

Column

Panel

Edellinen taso

Panel

Sivun sisältö
- Artikkelikohtainen viittausseuranta (Document Citation Alert)
- Kirjoittajakohtainen viittausseuranta (Author Citation Alert)

Panel

Katso myös
- RSS-syöte (RSS feed)
- Alert-palvelut