© University of Oulu

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

E-kirjat

Oulun yliopistolla käytettävissä olevat elektroniset kirjat löytyvät Nellin tai Oulan kautta. Nellistä e-kirjoihin pääsee monia-laisista tietokannoista. Oulasta löytyvien elektronisten kirjojen yhteydessä on linkki, jonka kautta pääsee suoraan siihen e-kirja -palveluun, jonka kautta kyseinen kirja on luettavissa.
Lähde: https://oula.linneanet.fi/ (12.12.2008)
| |

Image Modified
Ebraryn käyttö vaatii lukuohjelman asentamisen omalle koneelle. Jokainen selain vaatii oman asennuksen.
Lähde:

...

http://site.ebrary.com/lib/oulu 17.11.2008
Image Modified

...

Ellibs-webkirjastosta kirjat ladataan verkosta tietyksi ajaksi omalle koneelle. Palvelu vaatii kirjautumisen

Lähde:

...

http://library.ellibs.com
17.11.2008

Image Modified

...

Google Book Search (teoshaku) on hyvä apuväline kirjojen etsimiseen. Sen avulla voit etsiä kirjoja (tai niiden tietoja) eri kustantajien ja kirjastojen sivuilta. Tekijänoikeuksista riippuen kirjasta voi saada näkyviin viitteen, sisällysluettelon, näytteitä sisällöstä tai joissakin tapauksissa kokotekstinkin.

Lähde: Google book search

Miten saat lehtiartikkelin käyttöösi


E-lehdet
Image Modified
Image Modified
Hyvä paikka aloittaa lehtien tai lehtiartikkelien etsiminen on Nelli-portaali. Sen kautta on käytettävissä 16 000 elektronista lehteä. Lehtiä voi selata aakkosittain tai hakea lehden nimellä (=nimekkeellä). Lehden nimen oikealla puolella olevan SFX-linkin kautta löytyvät tietokannat tai palvelut, joiden kautta lehti on käytettävissä.
Lähde: Nelli-portaali
Image Modified

...

SFX on linkityspalvelu, joka mahdollistaa linkitykset eri järjestelmien välillä. Sitä käytetään aineiston paikallistamiseen, eli mielenkiintoisen artikkeli- tai kirjaviitteen löydyttyä voi SFX:n avulla siirtyä artikkelin kokotekstiin tai tarkistaa omasta kirjastotietokannasta painetun kirjan tai lehden saatavuus.
Lähde: http://sfx.nelliportaali.fi

Image Modified

...

Google Scholarin avulla voi etsiä eri tieteenaloihin liittyvää tieteellistä tietoa.

...


Kun Google Scholar -palvelun kautta löytyy kiinnostava artikkeli, sen saa avattua kokotekstinä, jos Oulun yliopistolla on käyttöoikeus viitteessä mainittuun julkaisuun. Artikkelin viitteen voi tallentaa suoraan RefWorksiin.

Internetistä löytyy myös yksittäisiä www-julkaisuja ja artikkeleita.
Lähde:

...

http://scholar.google.fi/
Painetut lehdet

Image Modified
Etsittäessä artikkelia painettuna aloitetaan haku tarkistamalla Oulasta, löytyykö viitetiedossa mainittu lehti Oulun yliopiston kirjastoista tai varastokirjastosta (yhteislainaus). Haettaessa Oulasta lehtien sijaintitietoja pitää muistaa käyttää hakuehdoissa lehden koko nimeä tai alkuosaa lehden nimestä, lyhenteet eivät tuota toivottua tulosta.
Jos lehti on elektronisessa muodossa, Oula-tietokannassa lehden viitetiedoissa on SFX-linkki, jonka kautta voi siirtyä kyseiseen lehteen.
Lähde: Oula-kokoelmatietokanta
Image Modified
Image Modified
Painettuna tulevien lehtien sijainnin voi tarkistaa paikannuksen kautta kopioimalla sijaintitiedon Paikanna-linkin takaa avautuvaan sijaintihakukenttään.

...


Lähteet: Oula-kokoelmatietokanta, Smart-Library

Miten saat kokousjulkaisun käyttöösi


Painetut julkaisut
Image Modified
Oulun yliopiston kirjastossa olevat painetut kokousjulkaisut ovat aiheenmukaisissa hyllyissä ja löydettävissä Oula-tietokannasta.
Etsittäessä kokousjulkaisuja Oulasta aloitetaan haku viitteessä mainituilla kokous- tai kokousjulkaisutiedoilla. Oulasta ei voi hakea kokousartikkelin otsikolla. Esim. etsitään kokousjulkaisuja Personal Protective Equipment -seminaarista vuodelta 2005. Löydetään yksi julkaisu.
Lähde: Oula-kokoelmatietokanta

...

19.11.2008
Painettuja kokousjulkaisuja ja artikkeleita kannattaa etsiä myös yhteislainauksen kautta. Jos kokousjulkaisua tai -artikkelia ei ole saatavissa Oulun yliopiston kirjaston painetuista tai elektronisista kokoelmista eikä Internetistä, niin sen voi tilata kaukopalvelun kautta. Palvelu on maksullista. Kokousartikkelit toimitetaan yleensä kopioina.

...

E-julkaisut


Image Modified
Elektronisessa muodossa olevia konferenssien kokotekstejä löytyy Oulun yliopistossa IEEE/IEE Electronic Library -tietokannasta (IEEE:n ja IET:n konferenssijulkaisut vuodesta 1988 lähtien) sekä ACM Digital Library -tietokannasta (ACM:n konferenssijulkaisut). Näissä molemmissa tietokannoissa on mahdollista selailla konferenssijulkaisuja tai tehdä hakuja niiden artikkeleista.
Lähteet:

...

IEEE

...

, ACM

...

19.11.2008

Image Modified
Konferenssiartikkeleita kannattaa etsiä myös Google Scholarin ja muiden Internetin hakukoneiden avulla esimerkiksi konferenssiartikkelin nimellä.
Mikäli Oulun yliopistolla on käyttöoikeus löytyneeseen artikkeliin sen saa avattua kokotekstinä.
Lähde:

...

http://scholar.google.fi/

...

19.11.2008
Image Modified
Internetistä löytyy yksittäisten kokousartikkelien lisäksi luetteloita eri alojen kokouksista.
Tieteellisten seurojen järjestämistä kokouksista saa parhaiten tietoa seurojen kotisivuilta. Sivuilta löytyy usein myös tietoa konferenssijulkaisuista. Julkaisujen kokoteksteihin pääseminen vaatii usein seuran jäsenyyden tai käyttöoikeusmaksun.
Lähteet: http://www.hfes.org/web/HFESMeetings/meetings.html, http://www.asme.org/, http://www.ieee.org/portal/site, http://www.imaging.org/ (19.11.2008)
Useat viitetietokannat ja kokotekstitietokannat sisältävät viitteitä kokousjulkaisuihin ja -artikkeleihin. Oulun yliopistossa käytössä olevat tietokannat löytyvät Nelli-portaalin kautta.

...

Miten saat patenttijulkaisun käyttöösi


Image Modified
Patentteihin liittyvää tietoa sekä myös patenttihakemuksia ja -julkaisuja kokonaisuudessaan on runsaasti saatavilla ilmaiseksi internetin kautta. Patenttitiedon etsinnän voi aloittaa Nelli-portaalista, johon on koottu keskeisiä ilmaisia patenttitietokantoja, patenttiluokituksia ja muita hyödyllisiä linkkejä mm. eri maiden patenttivirastojen sivuille ja internetin patenttipalveluihin.
Lähde:

...

<http://www.nelliportaali.fi>

...

9.12.2008

Image Modified

...

Jos halutaan löytää tietty patenttihakemus tai patentti, niin Nelli-portaalin keskeisimmistä ilmaisista patenttitietokannoista löytyvä Euroopan patenttiviraston Esp@cenet-palvelu on yksi hyvä paikka aloittaa etsiminen. Jos ei tiedä, onko haettava numero patentti-, hakemus- vai etuoikeusnumero, kannattaa kokeilla kutakin hakumuotoa vuorotellen.
Esp@cenet sisältää runsaasti patenttihakemusten kokotekstejä vaatimuksineen ja piirustuksineen. Lisäksi löytyy tietoja kyseisen patentin patenttiperheestä ja saatavilla voi olla myös muita erikielisiä patenttijulkaisuja samasta keksinnöstä. Esp@cenet sisältää pääasiassa patenttihakemuksia. Tietoa myönnetyistä patenteista tai patentin käsittelytietoja joutuu hakemaan usein useammasta lähteestä.

...

Lähde:

...

Esp@cenet <http://ep.espacenet.com>

...

9.12.2008
Image Modified
Suomessa patenttiviranomaisena toimii Patentti- ja rekisterihallitus. Sen www-sivujen kautta on käytettävissä useita patentteihin liittyviä tietokantoja. Esimerkiksi PatInfosta voi etsiä mm. käsittely- ja voimassaolotietoja PRH:lle tehdyistä patentti- ja hyödyllisyysmallihakemuksista.
Julkaisujen kokotekstejä tietokanta ei sisällä, mutta viitteessä on linkki Esp@cenet-FI-tietokantaan, jonka kautta on mahdollista saada myös julkaisujen suomenkielisiä kokotekstejä.
Lähde: PRH 9.12.

...

2008
Image Modified

...

Patentti- ja hakemusnumeron esitysmuoto koostuu maakoodista, numerosta ja usein julkaisutyyppikoodista kuten esim. US2001020134 A1 hakemusnumero ja US6520920 B2 patentti, mutta esitysformaatit vaihtelevat tietokantakohtaisesti. Lisäksi viitetietokannoissa saattaa olla vielä patenttitietokannoista poikkeavia esitysmuotoja. Tiedonhaussa formaatti on aina oltava sama kuin haettavassa tietokannassa. Tietokannan ohjeista näkee, missä muodossa ja monellako merkillä numero ilmaistaan, tarvittaessa voi lisätä tai vähentää välinollia. Esimerkissä Esp@cenetista saadulla suomalaisella patenttihakemusnumerolla FI20060005334 halutaan tarkistaa hakemuksen status PatInfo-tietokannasta, tällöin numero muutetaan Patinfon ymmärtämään muotoon eli 20065334.
Lähde: PatInfo <http://patent.prh.fi/patinfo> 17.12.2008