Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Ohessa fyysikkojen kirjoittamia verkkoartikkeleita, joiden tarkoitus on herättää myös keskustelua wikin mahdollistaman kommentoinnin kautta. Kyse on siis eräänlaisista blogeista, vaikka erilaisen ohjelmiston lisäksi erona on se, että laitoksen kirjoittajat eivät pyri blogeille tyypilliseen vakituiseen (päivittäiseen, viikottaiseen,...) kirjoittamiseen.

Muiden tahojen artikkeleita Oulun Fysiikan laitoksen tutkimuksesta: