Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Opetusta käsittelevien tutkielmien listaan on otettu mukaan myös fysiikan historiaa ja filosofiaa käsitteleviä töitä. Ellei toisin mainita, kyse on Pro Gradu -töistä. Pro Graduista (ja lisensiaatintöistä ja väitöskirjoista) on kopiot yliopiston kirjastossa. Joistain töistä on myös tähän linkitetty sähköinen versio.

  • Ohjaajien tulisi huolehtia siitä, että laitokselle jää myös sähköinen versio opinnäytteistä. Näin etenkin silloin, kun työ voisi kiinnostaa omaa tutkimusryhmää laajempaa yleisöä (kuten opetusgradut). Pitäkää myös huoli siitä, että opetusta käsittelevät työt myös tulevat listatuiksi alla!
  • Jos työstänne ei ole alla sähköistä versiota ja haluaisitte sen jakeluun, ottakaa yhteys Reijo Rasinkankaaseen.

2010-

  • Murtoperä, Antti (2012): Hiihdon fysiikka
  • Pentinsaari, Anna-Leena (2012): Liike - laboratoriotyön suunnittelu ja toteutus
  • Raumanni, Elina (2011): Kokeellisen työskentelyn tavoitteet ja niiden toteutuminen Siltamittauksia-laboratoriotyön uudistuksessa
  • Sarjanoja, Tapio (2011): Signaalityön uudistus ja sen arviointi opetuksellisesta ja teknisestä näkökulmasta

...